Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Právo,, Podkategorie: Zákony,

 • ASPI - omezený přístup online

  http://sbirka.aspi.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Online služba společnosti ASPI Publishing s. r. o. nabízí zdarma omezený přístup do databází právního informačního systému ASPI. Poskytuje předpisy ze Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR po dobu cca 14 dnů ode dne rozeslání a navíc všechny předpisy, které byly v této souvislosti novelizovány (ty jsou zařazovány ke dni zapracování nového znění). Dále jsou k dispozici vazby na nadřazené, prováděcí, speciální a subsidiární předpisy. Ve všech textech lze využít fulltextové vyhledávání. Česky.

  Zařazeno: Soudnictví, právo , Zákony

 • Business.center.cz

  http://business.center.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační server pro obchodníky, podnikatele a finanční transakce. Novinky a aktuality; texty oborových zákonů a nařízení; šablony dokumentů, rady a diskuse v rubrikách finance, právo, úřady. Podrubrika Ochrana spotřebitele. Odkazy na weby státní správy a oborové portály. Možnost registrace k odběru novinek e-mailem. Česky.

  Zařazeno: Poradenství , Zákony

 • e-Justice

  https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=cs&sufix=2 Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál Evropské unie s informacemi zaměřenými na nejrůznější právní otázky. Pro občany například informace o právních záležitostech souvisejících například s vedením sporů, s rozvody nebo dědictvím. Pro podnikatele jsou k dispozici obchodní rejstříky, insolvenční rejstříky, katastry nemovitostí a další zdroje informací. Pro právníky, notáře a soudce je k dispozici přístup k právním databázím a pro podnikatele zase přístup k rejstříkům nemovitostí ze všech členských států. Samostatnou složkou je Justice, která je věnována soudnictví. Popisuje soudní mechanismy, obsahuje Evropský soudní atlas atd.

  Zařazeno: Instituce EU , Zákony , Legislativa

 • eLAW právní portál

  http://www.elaw.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Právní portál průběžně zveřejňuje aktuality a komentáře pro všechny oblasti práva (obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo a právo Evropské unie, trestní právo, pracovní právo, daňové právo, právo IS/IT aj.). Na stránkách je k dispozici aktuální judikatura, články, novinky (legislativní monitor), informace o možnostech studia, vzory smluv a různých právních dokumentů (nejen) pro právníky.

  Zařazeno: Zákony

 • ePrávo ČR

  http://www.epravo.cz/v01/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál českého práva nabízí sbírky zákonů, resp. sbírky mezinárodních smluv (s možností čtení plného textu), úplné znění zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, smluv o zamezení dvojího zdanění, dohod o podpoře a ochraně investic, články a komentáře. Prezentace občanského, finančního, správního, ústavního, mezinárodního veřejného a Evropského práva. Monitoring denního tisku. Právnický slovník (zejména práva obchodního, finančního a občanského /fulltextové vyhledávání/). Odkaz na databáze (ochranných známek, rejstříkových soudů, plátců daní, firem). Adresáře poradců (advokátů, auditorů, daňových poradců, účetních, realitních kanceláří, soudních znalců, notářů). Adresáře institucí (ministerstva, soudy, státní zastupitelství, finanční a katastrální úřady). Programy schůzí a dokumenty vlády, Senátu a Poslanecké sněmovny. Aktuální měnové kurzy.Vyhledávač historických měnových kurzů.

  Zařazeno: Soudnictví, právo , Zákony

 • EUR-Lex

  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Online bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání. Smlouvy, mezinárodní smlouvy, platné právní předpisy, návrhy, judikatura, parlamentní interpelace. Odkazy na rozpočet EU a rejstříky institucí. Informace o právu EU (aktéři, legislativní technika apod.), texty Úředního věstníku, LexAlert, aktuality, FAQ. Česky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Zákony , Legislativa

 • Euroleg

  http://www.euroleg.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Přehled předpisů vydávaných v úředním věstníku právních předpisů EU "Official Journal" (řada "L" - do 1.5.2004) s orientačním překladem názvů. Aktuální i archivované dokumenty k legislativě v EU; základní informace o právu EU; základní informace o úředním věstníku EU "Official Journal" a o jeho řadách L, C, S, A. Česky.

  Zařazeno: Zákony , Legislativa

 • Informační systém pro aproximaci práva

  http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/esduvod3 Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP), spravovaného Odborem kompatibility při úřadu vlády ČR. ISAP je určen pro informační podporu aktivit souvisejících s procesem sbližování českých právních předpisů s předpisy Evropského společenství. Veřejná část serveru: Informace o platné komunitární legislativě a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Koordinační a revizní centrum (přehled závazných termínů; pokyny pro překlad). Odkazy na stránky s problematikou aproximace práva. Česky.

  Zařazeno: Zákony , Legislativa

 • Insolvenční rejstřík (ISIR)

  https://isir.justice.cz/isir/common/index.do Nahlásit nefunkční odkaz

  Aplikace na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Interaktivní prohlížení rejstříku, seznam insolvenčních správců, evidence údajů o cizozemském rozhodnutí, insolvenční zákon (text zákona). V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců. K dispozici je rovněž volně dostupná webová služba pro přenos dat aplikace insolvenčního rejstříku do jiných internetových aplikací. Česky.

  Zařazeno: Soudnictví, právo , Zákony

 • Insolvenční zákon

  http://insolvencni-zakon.justice.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky k insolvenčnímu právu, provozované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ucelený sobor informací k problematice bankrotu, oddlužení a konkursu a problematice související s naplňováním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a zásadním způsobem změnil právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka. K dispozici jsou obecné informace k prevenci i k úpadku, vzory, formuláře i text zákona. Samostatný soubor informací pro dlužníky a pro věřitele. Odkazy na související internetové stránky. Česky.

  Zařazeno: Zákony