Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Evropská unie,, Podkategorie: Infoportály o EU,

 • Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE)

  http://www.cebre.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE). CEBRE obhajuje české podnikatelské zájmy v Evropské unii - byla vytvořena HK ČR, SP ČR a KZPS ČR za podpory MPO a CzechTrade. CEBRE poskytuje služby pro podnikatele přímo z Bruselu. Katalog a ceník služeb (aktuality z EU; monitoring; stáže; inzerce; poradenství; zakázkové služby). Archiv zpráv (legislativa; podpůrné fondy a programy; statistiky; zajímavosti a postřehy). Články a prezentace. Čtvrtletník Czech Business Today (on-line). Česky, anglicky (základní info).

  Zařazeno: Poradenství , Infoportály o EU , Instituce

 • Debate Europe / Evropské diskusní fórum

  http://ec.europa.eu/archives/debateeurope/index_cs.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Projekt internetové diskuse o budoucnosti Evropy, zahájený Evropskou komisí (součástí tzv. Plánu D). Diskuse se mohou účastnit všichni občané na témata např.: Jakou Evropskou unii byste si přáli; Hospodářský a sociální rozvoj Evropy; Jak vnímáte Evropu a činnosti Unie; Hranice Evropy a její role ve světě. Konzultace k aktuálním tématům. Diskusní příspěvky, dokumenty, novinky. Odkazy do dalších sekcí Portálu Evropské unie. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Infoportály o EU , Politiky a programy EU

 • DOLCETA

  http://portal.dolceta.net/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetový nástroj pro vzdělávání spotřebitelů o spotřebitelských právech Dolceta (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults), představuje užitečný nástroj pro vzdělávání spotřebitelů v celé řadě otázek, resp. spotřebitelských práv, včetně práv při využívání finančních služeb. Každý členský stát má svou vlastní verzi portálu, a to jak pokud jde o jazyk, tak pokud jde o adaptaci na národní právní prostředí. Dolceta má dva základní moduly: Spotřebitelská práva a Finanční služby, které řeší například následující tématické okruhy: Kupní smlouva, označování cen, zásilkový prodej, rozhodování sporů; nebo v druhém případě: Úvěry, hypotéky vedení bankovního konta a podobně. Odkazy na další tématicky blízké webové stránky. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Infoportály o EU

 • Enterprise Europe Network (EEN) Česká republika

  http://www.enterprise-europe-network.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Poradenská síť pro podnikatele. Oficiální stránky celoevropské sítě zaměřené na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Poradenství a informace o jednotném evropském trhu a možnostech zvyšování konkurenceschopnosti podniků (služby bývalých Euro Info Center). Informace pro podnikatele, transfer technologií, projektové poradenství pro malé a střední podnikatele. Přehled činnosti, regionální kontakty, aktuální informace, akce, publikace, dokumenty, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Poradenství , Infoportály o EU , Instituce

 • ESCA

  http://www.ecsanet.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace European Community Study Association (ECSA), tj. Vědecké sítě pro studium evropské integrace. ECSA funguje jako platforma pro výměnu informací vztahujících se k vzdělávání, výzkumu a propagaci v oblasti evropské integrace. Koordinuje mezinárodní výzkumné programy, pravidelně organizuje akademické konference s vydává odborné publikace. Web obsahuje základní informace o projektech ESCA.

  Zařazeno: Infoportály o EU

 • EUbusiness

  http://www.eubusiness.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Podnikatelský informační servis EUbusiness.com představuje významný nezávislý online servis o Evropské unii (EU) určený podnikatelské veřejnosti v rámci i vně EU. Web obsahuje: Přehledy denních zpráv o činnosti EU, přehled publikací o EU, adresář britských firem (databáze více než 1,4 milionu společností), adresář konzultantů a právních firem. Odkazy na stránky vybraných oficiálních databází EU. Informace se týkají především legislativy a politiky EU ve vztahu k průmyslovému sektoru, způsobů a možností jak podnikat v EU, využívat výhod, které zde existují (tendry, granty, půjčky) a navazovat kontakty s partnery. Většina pravidelně informací je po bezplatné registraci poskytována zdarma. Newsletter zdarma. Anglicky.

  Zařazeno: Ekonomika a podnikání , Zahraniční , Infoportály o EU

 • EurActiv.cz

  http://www.euractiv.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Český informační portál o dění v Evropské unii (EU). Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech. Státní správě, firmám, médiím i neziskovým organizacím umožňuje přístup k dalším relevantním informacím o evropském integračním procesu; akademickým a výzkumným organizacím poskytuje prostor k prezentaci výsledků činnosti. EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. Web obsahuje: články, analýzy, informace o možnostech podnikání v EU, informace o fondech (strukturální, kohezní). Nabídka služeb. Možnost zasílání novinek zdarma. Vyhledávání. Odkazy. Česky.

  Zařazeno: Infoportály o EU

 • EURAXESS

  http://www.euraxess.cz/cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Síť informačních center pro poradenství a pomoc zahraničním výzkumníkům. Síť poskytuje praktickou pomoc při plánování pobytu v hostitelské zemi EU. Účelem sítě je usnadňovat mobilitu zahraničních výzkumníků v ČR nebo opačně. Portál EURAXESS Czech republic obsahuje základní informace o ČR a místním výzkumu, přehled služeb, možnosti studia, možnosti zaměstnání a další informace k hostování.

  Zařazeno: Infoportály o EU , Politiky a programy EU

 • EURES

  http://portal.mpsv.cz/eures Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální sekce sítě EURES na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. EURES je poradenská síť pro pracovní uplatnění. Disponuje databází volných pracovních míst a aktuálními informacemi o životních a pracovních podmínkách ve státech EU/EHP a Švýcarsku, který využívá k podpoře volného pohybu pracovních sil po Evropě. Služby EURES lze bezplatně využít při hledání pracovního místa v zahraničí i opačně. Přehled volných míst, přeshraniční burzy práce, související informace.

  Zařazeno: Personální agentury , Infoportály o EU

 • EuroActiv.com

  http://www.EurActiv.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Bruselský informační portál o dění v Evropské unii (EU). Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky. Státní správě, firmám, médiím i neziskovým organizacím poskytuje přístup k dalším relevantním informacím o evropském integračním procesu. Web obsahuje: články, analýzy, informace přehledně členěné do stálých a aktuálních rubrik. FAQ. Vyhledávání. Odkazy na partnerské portály ve vybraných členských a kandidátských zemích. Anglicky, německy, francouzsky.

  Zařazeno: Infoportály o EU