Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Oborové informace,, Podkategorie: Chemický průmysl,

 • Asociace výrobců nátěrových hmot ČR

  http://www.avnh.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky (AVNH) je dobrovolným zájmovým sdružením výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu v ČR bez rozdílu vlastnictví. Posláním AVNH je vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj průmyslu nátěrových hmot na území ČR a hájit specifické společné i individuální zájmy členů asociace, pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými. Web obsahuje základní informace o AVNH, aktuality, kalendář akcí, oborové odkazy, výroční zprávy AVNH, uzavřená sekce pro členy AVNH. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Stavebnictví , Asociace

 • CEFIC

  http://www.cefic.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského výboru pro chemicky průmysl (European Chemical Industry Council, CEFIC), který reprezentuje národní federace chemického průmyslu 22 zemí, respektive zhruba 40.000 velkých, středních a malých chemických společností po celé Evropě. Web obsahuje: základní informace o CEFIC, projekty, cíle, úkoly, iniciativy CEFIC. Adresář členů CEFIC.Hlavní aktivity CEFIC v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, logistiky, energetiky a obchodní politiky. Programy CEFIC/PHARE (v chemickém průmyslu) v kontextu budoucího rozšiřování evropského vnitřního trhu. Prezentace základních ekonomických statistik o chemickém průmyslu. Evropský vzdělávací systém pro oblast chemického průmyslu. Download publikací. Odkazy na oborové weby. Anglicky.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Evropa

 • DANgerous ChEmicals

  http://www.mpo.cz/dokument120693.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Funkce webové aplikace Databáze DANCE byla v březnu 2013 ukončena. Co byla DANCE? Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek zpřístupněný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Internetová databáze k nebezpečným chemickým látkám, které byly obsaženy v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek ve vyhlášce č. 369/2005 Sb. (dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích; klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků). Název databáze DANCE 2005 (akronym ze slov Dangerous Chemicals).

  Zařazeno: Chemický průmysl

 • Databáze názvů nebezpečných látek

  http://www.usmd.cz/adrun/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Jednoduchý online formulář pro zadávání názvu hledané látky nebo jejího UN čísla (čtyřmístné přírůstkové číslo v registru nebezpečných látek OSN pro více než 3 000 položek; objevuje se v dolním rohu na oranžové výstražné tabuli každé takové látky.) Databáze obsahuje názvy chemických látek ve čtyřech jazycích: česky, anglicky, německy, francouzsky. Sekce stránek Ústavu silniční a městské dopravy a.s.

  Zařazeno: Chemický průmysl

 • eChemPortal

  http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál s informacemi o chemických látkách. Projekt realizovaný OECD ve spolupráci s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Umožňuje centrálně vyhledávat v 19 databázích více než 600 000 záznamům o existujících i nových průmyslových chemických látkách, pesticidech a biocidech. Přímé vyhledávání podle názvu a identifikačního čísla chemické látky, dále podle chemických a fyzikálně-chemických vlastností, osudu a chování látky v životním prostředí, dále podle ekotoxicity, toxicity a rovněž podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování (GHS).

  Zařazeno: Chemický průmysl , Oborové, firemní

 • Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC)

  http://www.itczlin.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky nezávislé zkušební, certifikační, dohlížecí, poradensko-konzultační a inspekční společnosti, dříve známé pod názvem Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT). Základní informace o společnosti, novinky a nabídka služeb (certifikace, zkušebnictví, metrologie, normalizace, SGP standardy, autorizace, nostrifikace). Formuláře ke stažení. Semináře, školení. Aktuality. Možnost objednat email alert. Česky, německy, anglicky.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Stavebnictví , Certifikace, jakost

 • NECHELA - NEspotřebované CHEmické LAtky

  http://www.nechela.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  On-line databáze nespotřebovaných chemických látek a přípravků, který ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu provozuje Českomoravská komoditní burza Kladno. Internetový aukční systém pro obchodování s chemikáliemi. Systém má usnadnit prodej nepotřebných chemikálií dalším subjektům a usnadnit tak další využití chemikálií. Základní informace a vstup do databáze.

  Zařazeno: Chemický průmysl , E-tržiště

 • Požárně atestační a výzkumný ústav stavební

  http://www.pavusx.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Požárně atestačního a výzkumného ústavu stavebního (PAVUS, a.s.). Výzkumná a experimentální činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb. Posuzování shody výrobků a hořlavých kapalin autorizovanou osobou. Provádění zkoušek pro stanovení a ověřování požární odolnosti a požárně technických vlastností stavebních materiálů, stavebních objektů a konstrukcí a hořlavých kapalin. Inspekční orgán. Zkušební laboratoře. Normotvorná a expertizní činnost. Informační zakázkový systém. Česky, anglicky, německy.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Stavebnictví , Výzkumné organizace

 • Svaz chemického průmyslu ČR

  http://www.schp.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  SCHP ČR je dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Základní informace, organizační schéma, adresář členů, stanovy a přihláška do svazu, výroční zpráva, dokumenty ke strategii nové evropské chemické politiky, bulletin, katalog produktů SCHP ČR, sekce pro členy. Odkaz na web Responsible Care. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Asociace

 • Šlápni na plyn

  http://www.slapninaplyn.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaný oborový portál Šlápni na plyn je zaměřen na popularizaci automobilů s pohonem CNG a LPG. V jednotlivých článcích jsou vysvětlovány výhody provozu automobilu na zemní nebo ropný plyn. K těm hlavním patří nízká cena paliva, zajímavé daňové úlevy a tím i výrazně nižší náklady na provoz automobilu. Další nesporným pozitivem jízdy na LPG a CNG je příznivější vliv takového pohonu na životní prostředí (oproti benzinu a naftě). Na portálu lze sledovat ceny pohonných hmot, možnosti tankování plynu v ČR i v zahraničí, informace o přestavbách vozidel i zprávy o vozidlech připravený k pohonu na plyn přímo od výrobce.

  Zařazeno: Doprava , Chemický průmysl , Životní prostředí , Certifikace, jakost