Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Oborové informace,, Podkategorie: Chemický průmysl,

 • Asociace výrobců nátěrových hmot ČR

  http://www.avnh.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky (AVNH) je dobrovolným zájmovým sdružením výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu v ČR bez rozdílu vlastnictví. Posláním AVNH je vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj průmyslu nátěrových hmot na území ČR a hájit specifické společné i individuální zájmy členů asociace, pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými. Web obsahuje základní informace o AVNH, aktuality, kalendář akcí, oborové odkazy, výroční zprávy AVNH, uzavřená sekce pro členy AVNH. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Stavebnictví , Chemický průmysl , Asociace

 • CEFIC

  http://www.cefic.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského výboru pro chemicky průmysl (European Chemical Industry Council, CEFIC), který reprezentuje národní federace chemického průmyslu 22 zemí, respektive zhruba 40.000 velkých, středních a malých chemických společností po celé Evropě. Web obsahuje: základní informace o CEFIC, projekty, cíle, úkoly, iniciativy CEFIC. Adresář členů CEFIC.Hlavní aktivity CEFIC v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, logistiky, energetiky a obchodní politiky. Programy CEFIC/PHARE (v chemickém průmyslu) v kontextu budoucího rozšiřování evropského vnitřního trhu. Prezentace základních ekonomických statistik o chemickém průmyslu. Evropský vzdělávací systém pro oblast chemického průmyslu. Download publikací. Odkazy na oborové weby. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa , Chemický průmysl

 • DANgerous ChEmicals

  http://www.mpo.cz/dokument120693.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Funkce webové aplikace Databáze DANCE byla v březnu 2013 ukončena. Co byla DANCE? Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek zpřístupněný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Internetová databáze k nebezpečným chemickým látkám, které byly obsaženy v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek ve vyhlášce č. 369/2005 Sb. (dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích; klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků). Název databáze DANCE 2005 (akronym ze slov Dangerous Chemicals).

  Zařazeno: Chemický průmysl

 • Databáze názvů nebezpečných látek

  http://www.usmd.cz/adrun/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Jednoduchý online formulář pro zadávání názvu hledané látky nebo jejího UN čísla (čtyřmístné přírůstkové číslo v registru nebezpečných látek OSN pro více než 3 000 položek; objevuje se v dolním rohu na oranžové výstražné tabuli každé takové látky.) Databáze obsahuje názvy chemických látek ve čtyřech jazycích: česky, anglicky, německy, francouzsky. Sekce stránek Ústavu silniční a městské dopravy a.s.

  Zařazeno: Chemický průmysl

 • eChemPortal

  http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál s informacemi o chemických látkách. Projekt realizovaný OECD ve spolupráci s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Umožňuje centrálně vyhledávat v 19 databázích více než 600 000 záznamům o existujících i nových průmyslových chemických látkách, pesticidech a biocidech. Přímé vyhledávání podle názvu a identifikačního čísla chemické látky, dále podle chemických a fyzikálně-chemických vlastností, osudu a chování látky v životním prostředí, dále podle ekotoxicity, toxicity a rovněž podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování (GHS).

  Zařazeno: Oborové, firemní , Chemický průmysl

 • Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC)

  http://www.itczlin.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky nezávislé zkušební, certifikační, dohlížecí, poradensko-konzultační a inspekční společnosti, dříve známé pod názvem Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT). Základní informace o společnosti, novinky a nabídka služeb (certifikace, zkušebnictví, metrologie, normalizace, SGP standardy, autorizace, nostrifikace). Formuláře ke stažení. Semináře, školení. Aktuality. Možnost objednat email alert. Česky, německy, anglicky.

  Zařazeno: Stavebnictví , Chemický průmysl , Certifikace, jakost

 • Požárně atestační a výzkumný ústav stavební

  http://www.pavusx.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Požárně atestačního a výzkumného ústavu stavebního (PAVUS, a.s.). Výzkumná a experimentální činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb. Posuzování shody výrobků a hořlavých kapalin autorizovanou osobou. Provádění zkoušek pro stanovení a ověřování požární odolnosti a požárně technických vlastností stavebních materiálů, stavebních objektů a konstrukcí a hořlavých kapalin. Inspekční orgán. Zkušební laboratoře. Normotvorná a expertizní činnost. Informační zakázkový systém. Česky, anglicky, německy.

  Zařazeno: Stavebnictví , Chemický průmysl , Výzkumné organizace

 • Svaz chemického průmyslu ČR

  http://www.schp.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  SCHP ČR je dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Základní informace, organizační schéma, adresář členů, stanovy a přihláška do svazu, výroční zpráva, dokumenty ke strategii nové evropské chemické politiky, bulletin, katalog produktů SCHP ČR, sekce pro členy. Odkaz na web Responsible Care. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Asociace

 • Šlápni na plyn

  http://www.slapninaplyn.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaný oborový portál Šlápni na plyn je zaměřen na popularizaci automobilů s pohonem CNG a LPG. V jednotlivých článcích jsou vysvětlovány výhody provozu automobilu na zemní nebo ropný plyn. K těm hlavním patří nízká cena paliva, zajímavé daňové úlevy a tím i výrazně nižší náklady na provoz automobilu. Další nesporným pozitivem jízdy na LPG a CNG je příznivější vliv takového pohonu na životní prostředí (oproti benzinu a naftě). Na portálu lze sledovat ceny pohonných hmot, možnosti tankování plynu v ČR i v zahraničí, informace o přestavbách vozidel i zprávy o vozidlech připravený k pohonu na plyn přímo od výrobce.

  Zařazeno: Životní prostředí , Chemický průmysl , Certifikace, jakost , Doprava

 • Technologické centrum AV ČR

  http://www.tc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Technologické centrum (TC) je sdružením několika právnických osob, respektive institucí Akademie věd ČR (Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky). Mezi hlavní aktivity TC patří mezinárodní transfer technologií (evropské sítě IRC a OPET); národní kontaktní organizace pro 6.rámcový program EU pro výzkum a vývoj; inkubátor pro malé inovační (high-tech) podniky (evropská síť EBN); strategické studie - regionální inovační strategie a technologický foresight. Web obsahuje: základní informace o TC, aktuální projekty, strategické studie, nabídky pro malé a střední podniky, oborové články a diskuze. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Poradenství , Strojírenství , Chemický průmysl , Podpora výzkumu a inovací , Instituce