Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Oborové informace,, Podkategorie: Zdravotnictví,

 • Centrum mezistátních úhrad

  http://www.cmu.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Centrum mezistátních úhrad institucionálně zabezpečuje provádění práva Evropských společenství a mez. smluv o sociálním zabezpečení v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zakladateli a členy jsou všechny zdravotní pojišťovny činné v ČR. Centrum zabezpečuje zejména: informační servis a poradenství (pro české zdravotní pojišťovny; české a zahraniční pojištěnce a zaměstnavatele, zdravotnická zařízení); zúčtování nákladů; uzavírá dohody s partnerskými centry; poskytuje správní pomoc (českým i zahr. pojištěncům, nositelům zdravotního pojištění, zdrav. zařízením a zaměstnavatelům). Web obsahuje: Informace pro pojištěnce, pro zdravotnická zařízení, pro pojišťovny; přehled mezinárodních smluv, důležité legislativní dokumenty, FAQ. Dále informace pro cizí pojištěnce cestující do ČR. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky, základní informace též dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Pojištění , Zdravotnictví

 • Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví (CeKZ)

  http://www.szu.cz/cekz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Posláním centra je tvorba a správa informací týkající se kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví. Centrum vzniklo z popudu Ministerstva zdravotnictví ČR. Web obsahuje základní informace o CeKZ, dokumenty a informace pro kritické vyhodnocování zdravotnických technologií, akreditaci služeb, autorizace v oblasti ochrany veřejného zdraví, probíhající projekty CeKZ, strategie CeKZ, registr klinických laboratoří, informační registr CeKZ ve formátu PDF. Česky, základní informace anglicky.

  Zařazeno: Zdravotnictví

 • Česká lékárnická komora

  http://www.lekarnici.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Informace o komoře (struktura, poslání, členové, předsedové, představenstvo, kontakty). Předpisy České lékárnické komory (disciplinární, licenční, profesní, kontrolní, vzorový řád). Adresář lékáren. Aktuální zprávy (vzdělávací a propagační akce, texty smluv, odborné informace).Zahraniční organizace a zprávy z oboru. Odkazy na instituce a další komory ve zdravotnictví.

  Zařazeno: Zdravotnictví

 • Česká lékařská komora

  http://www.lkcr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Základní informace o komoře (organizační struktura, osoby, kontakty). Servis (katalogy hrazených a nehrazených služeb, vzorové smlouvy, dotazníky, cenová jednání, pravidla, formuláře). Informace zjednání komory (návrhy, usnesení, výroční zprávy). Legislativa (předpisy, texty zákonů a vyhlášek z oboru). Odkazy na stránky z oboru. Vyhledávání na stránkách. Časopis České lékařské komory (elektronická verze).

  Zařazeno: Zdravotnictví

 • Česká národní zdravotní pojišťovna, a. s.

  http://www.cpzp.cz/main/index.php Nahlásit nefunkční odkaz

  Pojišťovna poskytuje zdravotní pojištění. Společnost je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Web obsahuje základní informace o společnosti, přehled pojistných produktů a služeb, seznam poboček, důležité dokumenty, sazebník, informace o registraci. Web členěn do tří sekcí: pro klienty, pro poskytovatele zdravotní péče a pro plátce pojistného. Přístup na Portál ZP (internetová aplikace umožňující snadné a rychlé vyřízení agendy s využitím elektronického podpisu). Česky.

  Zařazeno: Pojištění , Zdravotnictví

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

  http://www.cpzp.cz/main/index.php Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky zdravotní pojišťovny (sloučená Česká národní zdravotní pojišťovna a Hutnická zaměstnanecká pojišťovna). Informace o produktech, registrace pojištěnce, přehled kontaktních míst, databáze smluvních lékařů, diskuze, FAQ pacientů na lékaře.

  Zařazeno: Pojištění , Zdravotnictví

 • Česká stomatologická komora

  http://www.dent.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Informace pro veřejnost - základní informace o komoře (statut, strategie, kontakty, složení volených orgánů komory, adresář oblastních stomatologických komor, stížnosti pacientů). Informace pro členy - adresáře kontaktních míst a oblastních stomatologických komor. Praktické informace z oboru (schválené materiály a přístroje, úhrady péče, dokumenty a formuláře, právní a ekonomická poradna). Vzdělávací a propagační činnost (konference, vzdělávací středisko, harmonogram akcí).

  Zařazeno: Zdravotnictví

 • IZIP online přístup ke zdravotním informacím pacienta

  http://www.izip.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentační sránka projekktu IZIP - online zdravotní knížky pacienta (klienta). Systém má díky včasným a přesným informacím zkvalitnit a zefektivnit poskytovanou zdravotní péči. Systém zlepšuje komunikaci mezi lékaři, pacient se stává aktivním článkem zdravotní péče (má zabezpečený online přístup ke své zdravotní knížce), dochází k úsporám výdajů ve veřejném zdravotním pojištění. Důležitý význam však může mít IZIP i pro poskytovatele služeb v oblasti zdravotnictví. Web obsahuje základní informace o systému, samostatné sekce pro klienty, zdravotníky, vývojové pracovníky, FAQ, možnost stažení některých souborů, aktuality. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Informatika , Zdravotnictví

 • Klastr CZECHIMPLANT

  http://czechimplant.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Klastr CZECHIMPLANT, z.s. byl na konci roku 2016 založen jako první medicinský klastr v České republice se zaměřením na obor implantologie. Záměrem pro založení klastru bylo vytvořit funkční platformu sdružující přední tuzemské výrobce, univerzity a lékaře kde by byl realizován další rozvoj oboru implantologie. Členství, projekty, novinky, kontakty.

  Zařazeno: Zdravotnictví

 • Maxima pojišťovna, a. s.

  http://www.maxima-as.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  MAXIMA pojišťovna působí na českém pojišťovacím trhu od roku 1994 a specializuje se na pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění finančních rizik a některé typy životního pojištění. Není členem České asociace pojišťoven. Web obsahuje základní informace o společnosti, přehled pojistných produktů a služeb pro podnikatele a občany (pojištění automobilu), kontaktní místa, návod pro oznámení škodné události, aktuality. Česky.

  Zařazeno: Pojištění , Zdravotnictví