Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Mezinárodní instituce,, Podkategorie: Evropa,

 • ANEC - spotřebitelé a standardizace

  http://www.anec.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky nevýdělečné asociace ANEC, evropské spotřebitelské autority pro standardizaci. Chrání a pečuje o spotřebitelské zájmy při procesech standardizace a certifikace. Web obsahuje: základní informace o ANEC, informační bulletin, nabídku publikací (možnost stažení do vašeho počítače), novinky, tiskové zprávy, sekce pro členy. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Evropa , Certifikace, jakost

 • Ballerina

  http://www.baltic-region.net Nahlásit nefunkční odkaz

  Rozcestník internetových informačních zdrojů týkajících se životního prostředí rozvoje v pobaltském regionu (Baltic Sea Region On-line Environmental Information Resources for Internet Access). Odkazy na mezivládní spolupráci jedenácti zainteresovaných zemí; vize a strategie do roku 2010; prezentace relevantních programů; oborové zprávy. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa

 • BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání

  http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp? Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky konfederace, která sdružuje téměř čtyři desítky podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí Evropy, čímž je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím. Základní informace o konfederaci, novinky, tiskové zprávy, rozhovory, přehled publikací (některé jsou dostupné on-line), přehled politických priorit, členové, kalendář akcí. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Evropa , Instituce EU

 • CEFIC

  http://www.cefic.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského výboru pro chemicky průmysl (European Chemical Industry Council, CEFIC), který reprezentuje národní federace chemického průmyslu 22 zemí, respektive zhruba 40.000 velkých, středních a malých chemických společností po celé Evropě. Web obsahuje: základní informace o CEFIC, projekty, cíle, úkoly, iniciativy CEFIC. Adresář členů CEFIC.Hlavní aktivity CEFIC v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, logistiky, energetiky a obchodní politiky. Programy CEFIC/PHARE (v chemickém průmyslu) v kontextu budoucího rozšiřování evropského vnitřního trhu. Prezentace základních ekonomických statistik o chemickém průmyslu. Evropský vzdělávací systém pro oblast chemického průmyslu. Download publikací. Odkazy na oborové weby. Anglicky.

  Zařazeno: Chemický průmysl , Evropa

 • CEFTA

  http://www.cefta2006.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Středoevropská dohoda o volném obchodu (Central European Free Trade Agreement) CEFTA, jejímiž členy jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Černá hora, Srbsko a Kosovo. Web obsahuje základní informace o CEFTA, jednotlivých výborech a výsledky jejich činnosti.; odkazy na weby členských zemí.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Evropa

 • EFTA

  http://www.efta.int Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského sdružení volného obchodu (European Free Trade Association) EFTA, jehož členy jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Jde o seskupení zemí, které z různých důvodů neakceptovaly systém ustavený v EHS (zejména s ohledem na nadstátní roli orgánů EHS, stupeň integrace či v souvislosti se snahami zachovat si preferenční vztahy s jinými mimoevropskými státy). Mezi členskými státy vzniklo pásmo volného obchodu omezené pouze na průmyslové výrobky; nebyl zaveden společný celní tarif vůči třetím státům. Web obsahuje: Základní informace o EFTA/ESVO, dohoda o evropském ekonomickém prostoru EEA, profily členských zemích; informace o volném obchodu, statistika, platné právní dokumenty.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Evropa

 • EirOnline

  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky European Industrial Relations Observatory; Informační online servis pro oblast pracovních vztahů. Web obsahuje: zprávy, komparativní studie, články a další dokumenty vztahující se k oblasti pracovních vztahů zemí EU na národní, evropské a nadnárodní úrovni. Soubor článků, diskusních příspěvků, dohod a zpráv s tématikou související se zdokonalováním životních a pracovních podmínek (sociální dialog v různých oborech, penze, mobilita pracovních sil, pracovní podmínky, náklady, doba atd.). Vyhledávání zpráv a studií podle zemí, sektorů a časového určení. Katalog relevantních internetových odkazů. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa , Politiky a programy EU , Pracovní právo

 • ESOMAR

  http://www.esomar.org Nahlásit nefunkční odkaz

  ESOMAR (Euroropean Society for Opinion and Marketing Research) je původně evropská, dnes globální organizace, která má 4000 členů ve 100 zemích světa, což jsou zejména uživatelé a poskytovatelé výzkumu trhu a veřejného mínění. Sdružuje členy z průmyslu, reklamních a mediálních agentur, univerzity, veřejné instituce a vládní úřady. Svá doporučení sestavila v Mezinárodní kodex praktik v marketingovém a sociálním průzkumu. Tato doporučení jsou v souladu s legislativou v rámci EU. Kolektivními členy ESOMAR je i několik asociací z České republiky. Web obsahuje základní informace o organizaci, aktuální události, nabídku publikací, kodex + směrnice, novinky. Anglicky.

  Zařazeno: Marketing, reklama, PR , Evropa

 • EURATEX Online

  http://www.euratex.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky The European Apparel and Textile Organisation (EURATEX), organizace reprezentující evropský textilní a oděvní průmysl. Web obsahuje základní informace o EURATEX; ukázky a nabídku bulletin EURATEX; kalendář akcí; (konference, kongresy, workshopy); hlavní aktivity EURATEX v oblasti komerční a průmyslové politiky, výzkumné a inovační činnosti (projekty a programy EU s participací EURATEX); rozbor sociálních a právních otázek, týkajících se textilního a oděvního průmyslu. Informační servis ve vztahu k vnitřnímu trhu EU, týkající se technických bariér obchodu, ochrany spotřebitele, oděvního průmyslu, pletařství ap. Přehled publikací z oblasti výzkumu a vývoje. Vyhledávač partnerů ke spolupráci nebo firem participujících na programech EU. Odkaz na oborové statistiky Eurostatu. Odkazy na oborové internetové adresy. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa

 • EuroChambres

  http://www.eurochambres.be/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky organizace EuroChambres (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) sdružující okolo 41 národních asociací hospodářských komor - síť více jak 2000 lokálních hospodářských komor a podnikatelských asociací v Evropě (cca 17 mil. členů). Web obsahuje základní informace o organizaci, přehled hlavní činnosti, kalendář událostí, tiskové zprávy, dokumenty, výroční zprávy; informační newsletter (možnost zdarma objednat), publikace vydané EuroChambres (některé z nich lze zdarma stáhnout); odkazy na příbuzné weby. Anglicky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Evropa