Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Mezinárodní instituce,, Podkategorie: Obchodní organizace,

 • APEC

  http://www.apec.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Asijsko-pacifického hospodářského společenství (Asia Pacific Economic Cooperation) APEC, jehož cílem je podpora udržitelného hospodářského růstu a prosperity v asijsko-tichomořském regionu. Web obsahuje základní informace o APEC (cíle, činnost, struktura, politiky, historie), výbory APEC (např. rozpočtový, ekonomický, výbor pro investice a obchod), členské ekonomiky (klíčové ekonomické ukazatele, webové stránky, ekonomické zprávy), uskutečněné, probíhající a plánované projekty, publikované dokumenty a nabídku tištěných publikací.

  Zařazeno: Obchodní organizace

 • Asociace Center světového obchodu

  http://www.wtca.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky World Trade Centers Association (WTCA), která sdružuje cca 300 Center světového obchodu z téměř 100 zemí s cílem rozvíjet a podporovat mezinárodní obchod. Prezentace WTCA (poslání, historie, management, služby). Knihovna světového obchodu WTCA (odkaz na web adresy relevantní světovému obchodu). Kalendář seminářů, konferencí, výstav, veletrhů a dalších obchodních akcí. Zpravodajství WTCA (měsíčník vydávaný WTCA). Obchodní příležitosti (nutná registrace). Adresář Center světového obchodu (vyhledávání v databázi podle geografického regionu, požadované služby nebo abecedního řazení). Anglicky.

  Zařazeno: Obchodní organizace

 • CEFTA

  http://www.cefta2006.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Středoevropská dohoda o volném obchodu (Central European Free Trade Agreement) CEFTA, jejímiž členy jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Černá hora, Srbsko a Kosovo. Web obsahuje základní informace o CEFTA, jednotlivých výborech a výsledky jejich činnosti.; odkazy na weby členských zemí.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Evropa

 • EFTA

  http://www.efta.int Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského sdružení volného obchodu (European Free Trade Association) EFTA, jehož členy jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Jde o seskupení zemí, které z různých důvodů neakceptovaly systém ustavený v EHS (zejména s ohledem na nadstátní roli orgánů EHS, stupeň integrace či v souvislosti se snahami zachovat si preferenční vztahy s jinými mimoevropskými státy). Mezi členskými státy vzniklo pásmo volného obchodu omezené pouze na průmyslové výrobky; nebyl zaveden společný celní tarif vůči třetím státům. Web obsahuje: Základní informace o EFTA/ESVO, dohoda o evropském ekonomickém prostoru EEA, profily členských zemích; informace o volném obchodu, statistika, platné právní dokumenty.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Evropa

 • International Trade Centre (UNCTAD-WTO)

  http://www.intracen.org Nahlásit nefunkční odkaz

  International Trade Centre ITC (Centrum mezinárodního obchodu) je společná organizace UNCTAD (Konference OSN o obchodě a rozvoji) a WTO (Světová obchodní organizace). Je hlavním bodem UN systému pro technickou kooperaci s rozvojovými zeměmi v podpoře obchodu. Hlavní činnosti. Struktura organizace. Kontaktní spojení. Přehled ITC tržních rozvojových programů pro specifické produkty a služby. Databáze publikovaných obchodních výzkumů zemí. Databáze dokumentace zahraničního obchodu. Nabízí přes 15000 referencí k informacím v tištěném a elektronickém formátu, na všechny záležitosti vztahující se k zahraničnímu obchodu. Adresář finančních institucí a exportních agentur. Publikace (manuály, průvodce, bulletiny). Odkazy na další zdroje informací a web stránky partnerských organizací. Anglicky, francouzsky a španělsky.

  Zařazeno: Obchodní organizace

 • Mezinárodní obchodní komora v ČR

  http://www.icc-cr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Mezinárodní obchodní komora International Chamber of Commerce (ICC) je jedinou celosvětovou obchodní organizací, která reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa. Základní informace o ICC, organizační struktura ICC, činnost ICC, informace o seminářích pořádaných ICC, nabídka služeb ICC (zvláště poradenství), oborové aktuality, informace o publikovaných dokumentech, nabídka členství v ICC, odkazy na další weby ICC, jakož i na další oborové a související stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Obchodní komory , Svět

 • Mezinárodní telekomunikační unie

  http://www.itu.int/en/pages/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), specializovaní organizace OSN, která je globálním koordinátorem telekomunikačních sítí a služeb. Informace o ITU (struktura, základní dokumenty, cíle, historie), oblasti činnosti (radiokomunikace, standardizace, rozvoj, telekomunikace), kalendář akcí, publikace, statistika.

  Zařazeno: Obchodní organizace , OSN

 • NAFTA

  http://www.nafta-sec-alena.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Webové stránky North American Free Trade Agreement, NAFTA (Severoamerická dohoda volného obchodu). Dohoda vznikla v první polovině devadesátých let dvacátého století a jejími členy jsou USA, Kanada a Mexiko. Hlavním úkolem NAFTA je odstranění překážek vzájemného obchodu, zvýšení konkurence a konkurenceschopnosti, rozšíření investičních příležitostí a řešení případných sporů. NAFTA představuje významný integrační celek, který má velký vliv nejen na své členské země. Web obsahuje: Základní informace o NAFTA; publikované dokumenty; úmluvy a diskuse o nich; FAQ; odkazy na příbuzné weby; aktuality; zprávy; legislativní texty; výsledky činnosti. Anglicky, francouzsky, španělsky.

  Zařazeno: Obchodní organizace

 • OECD

  http://www.oecd.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) - mezinárodní organizace, jejímž cílem je zajištění zvýšení úrovně tržního hospodářství. Základní informace o OECD, seznam členských zemí, vztahy jednotlivých zemí vzhledem k činnosti OECD, statistiky, dokumenty, publikace, aktuální dění v členských zemích, novinky, sekce určené pro novináře, vládu a veřejnost. Služby online, FAQ. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Svět

 • Stálý rozhodčí soud (SRS) v Haagu

  http://pca-cpa.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Permanent Court of Arbitration (PCA) zřízeného v nizozemském Haagu roku 1899 Úmluvou o pokojném vyřizování mezinárodních sporů. Soud je otevřen nejen pro jednotlivé účastnické státy (více jak 109), ale i pro ostatní strany. Soud poskytuje služby pro řešení sporů týkajících se různých kombinací jednotlivých států, státní subjekty, mezivládní organizace i soukromé subjekty. Základní informace o SRS/PCA, přehled služeb, pravidla UNCITRAL (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo), řešené případy, dokumenty (výroční zprávy, vzory smluv), novinky. Anglicky, francouzsky, základní info též arabsky, čínsky, rusky a španělsky.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Rozhodci a arbitráže