Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Mezinárodní instituce,, Podkategorie: Svět,

 • CIPE - Mezinárodní centrum pro soukromé podnikání

  http://www.cipe.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Americké centrum zaměřené na podporu demokracie prostřednictvím soukromého podnikání a tržních reforem s pobočkami v Afganistánu, Egypě, Iráku, Pákistánu, Rumunsku a Rusku. Programy boje s korupcí, za přístup k informacím, práva žen a mladistvých a další. Regiony působení, publikace ke stažení.

  Zařazeno: Svět

 • humanitární organizace JDA

  http://www.jdainternational.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky humanitární organizace JDA (Joint Development Association) v USA, která poskytuje pomoc komunitám a národům střední Asie při obnově a transformaci rozvoje v oblastech např. čistoty vody, chudoby, infrastruktury, zemědělství. Informace o organizaci, oblasti působení (střední Asie, Uzbekistán, Afganistan), přehled činností, možnosti spolupráce a podpory.

  Zařazeno: Svět

 • Informační centrum OSN v Praze

  http://www.osn.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky pražského informačního centra Organizace Spojených národů (OSN). Tématické sekce: Mír a bezpečnost; Lidská práva; Humanitární otázky; Mezinárodní právo a Ekonomický a sociální rozvoj. Základní informace o OSN, činnost organizace v České republice, zprávy a dokumenty (roční zprávy, UN bulletin, aktuality), služby OSN (knihovna, konzultace, nabídka publikací), download dokumentů a publikací v elektronické podobě, odkazy na další stránky OSN a související, otázky a odpovědi. Česky.

  Zařazeno: OSN , Svět

 • Interpol

  http://www.interpol.int/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetové stránky mezinárodní mezivládní organizace Interpol zabezpečující policejní spolupráci v oblasti kriminálně-policejní mezi smluvními státy organizace (celkem 178 členů). Web obsahuje: Základní informace o organizační struktuře a činnosti Interpolu, informace o terorismu, hledaných osobách apod. Anglicky.

  Zařazeno: Svět

 • Mercy Corps

  http://www.mercycorps.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky mezinárodní organizace Mercy Corps zabývající se podporou komunit. Informace o organizaci, její činnosti (zemědělství, práva dětí, občanská společnost, změna klimatu, válečné konflikty, životní prostředí a další), teritoriální oblasti působení, možnosti spolupráce a podpory.

  Zařazeno: Svět

 • Mezinárodní asociace pro ochranné známky

  http://www.inta.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky mezinárodní asociace pro ochranné známky (International Trademark Association, INTA). Online katalog publikací vydávaných INTA (stručná anotace, možnost objednání). Slovník termínů týkajících se ochranných známek. Informační zdroje z oblasti duševního vlastnictví. Vyhledávač registrovaných ochranných známek (v současné době mimo provoz). Anglicky.

  Zařazeno: Ochranné známky , Svět

 • Mezinárodní obchodní komora

  http://www.iccwbo.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Mezinárodní obchodní komory ICO, která reprezentuje tisíce společností a asociací z více než 130 zemí. Informace o komoře, charakteristika činnosti komory, členství, síť komor v zahraničí, oblasti zájmu (arbitráž, boj proti korupci, konkurence, životní prostředí, daně a další), brožura komory a zprávy.

  Zařazeno: Svět

 • Mezinárodní obchodní komora v ČR

  http://www.icc-cr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Mezinárodní obchodní komora International Chamber of Commerce (ICC) je jedinou celosvětovou obchodní organizací, která reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa. Základní informace o ICC, organizační struktura ICC, činnost ICC, informace o seminářích pořádaných ICC, nabídka služeb ICC (zvláště poradenství), oborové aktuality, informace o publikovaných dokumentech, nabídka členství v ICC, odkazy na další weby ICC, jakož i na další oborové a související stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Obchodní organizace , Obchodní komory , Svět

 • Mezinárodní organizace práce

  http://www.ilo.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Mezinárodní organizace práce ILO, specializované tripartitní organizace OSN, jejímž cílem je podpora sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Informace o ILO (cíle, historie, oblasti a systém činnosti), struktura a náplň činnosti jednotlivých oddělení, regiony působení, hlavní témata (např. práce dětí, podpora zaměstnanosti, rovnost a diskriminace, nucená práce, HIV/AIDS), činnost ILO (mezinárodní standardy, setkání, projekty, publikace a výzkum, statistika a databáze).

  Zařazeno: OSN , Svět

 • Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha)

  http://www.iom.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  IOM Praha je sekce mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě (International Organization for Migration). Realizuje program dobrovolných návratů, humanitární a sociální programy, projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR, projekty integrace cizinců, projekty prevence a potírání obchodu s lidmi, informační kampaně (například projekt prevence ilegální migrace, pilotní projekt Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků aj.). Web obsahuje základní informace o IOM, nabídku a download publikací IOM, praktické informace (jak se chránit během pracovního pobytu v zahraničí, info o obchodu s lidmi apod.). Česky, anglicky.

  Zařazeno: Lidské zdroje , Svět