Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Zahraniční obchod,, Podkategorie: Podpora exportu,

 • Adresář designérů

  http://www.designers-database.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální oborová databáze vládní proexportní agentury CzechTrade. vyhledávání designérů podle oborů Dopravní prostředky; Elektronika; Móda; Nábytek (interiér, městský mobiliář), interiérové doplňky; Sklo, porcelán; Stroje (strojírenství); Zdravotní technika (zdravotnictví) a jiné. Novinky. Možnost registrace pro další designéry. Česky.

  Zařazeno: Databáze firem , Podpora exportu

 • CzechTrade denně (EZI - elektronické zasílání informací)

  http://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/czechtrade-denne Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaná služba vládní proexportní agentury CzechTrade. Možnost odběru aktuálního přehledu zahraničních obchodních příležitostí z databází agentury. Firmám se sídlem v České republice zasíláno zdarma. Přehled zahraničních poptávek; projektů a tendrů (včetně již udělených zakázek); zajímavých novinek ze zahraničí; nabídek výrobků a služeb zahraničních firem pro ČR; nabídek na vytváření obchodních zastoupení zahraničních firem v ČR. Česky.

  Zařazeno: Podpora exportu

 • Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

  http://www.czechtrade.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka vládní agentury na podporu exportu CzechTrade (CT). Export, poradenství, konzultace, informační služby, obchodní příležitosti, poptávky, nabídky, databáze, exportní manuály, statistiky, publikace. Informace o zahraničních trzích / teritoriální informace, služby zahraničních kanceláří CT pro exportéry/, propagace firmy na webu CT, informační servis související se zajištěním logistiky, služby v oblasti elektronických trhů, možnosti propagace českých firem v zahraničí, informace spojené se získáním veřejných zakázek na zahraničních trzích, možnosti zahraniční kooperace). Aktuální informace (stručné zprávy ze zahraničních trhů, obchodní příležitosti na zahraničních trzích, nabídka projektů a tendrů, specializované vzdělávací kurzy a semináře s problematikou zahraničního obchodu, přehled zpráv o CT). Česky, anglicky.

  Zařazeno: Podpora exportu , Instituce

 • Česká exportní banka (ČEB)

  http://www.ceb.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Česká exportní banka (ČEB) je jedním z bankovních domů působících na území ČR. ČEB byl nepřímo založen státem. Banka různými formami podporuje české vývozce, aby jejich výrobky a služby obstály na světových trzích. Svým zákazníkům ČEB poskytuje takové druhy úvěrů a služeb, které jim jiné banky většinou nenabízejí. Naprostá většina klientů jsou právnické osoby. Na webu jsou informace o jednotlivých produktech, možnosti spolupráce a další potřebné informace.

  Zařazeno: Banky , Podpora exportu

 • Český podnikatelský inkubátor v Bengalúru (Indie)

  http://pushpakczechhub.com/cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Český Podnikatelský Inkubátor poskytuje a nabízí českým firmám vstupujícím na indický trh kvalitní infrastrukturu, servis a služby pro zahájení podnikání na tomto trhu. Inkubátor se nachází poblíž mezinárodního letiště v Bengalore a průmyslové zóny v Peenya, která patří mezi největší průmyslové zóny v Jižní Asii.

  Zařazeno: Indie , Podpora exportu

 • Databáze tržních příležitostí - Market Access Database

  http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Evropské komise obsahující databázi informací pro podporu marketingové činnosti (stránky spravuje Ředitelství pro vzdělávání a kulturu). Přístup na řadu informačních zdrojů týkajících se problematiky obchodu a podnikání v zemích EU, ale i v jinde ve světě. Konkrétně se jedná o databáze obchodních bariér (obchodní politika obecně, tarifní bariéry, netarifní bariéry), problematiku investic, databázi celních tarifů, exportní manuály, statistiky zahraničního obchodu členských zemí EU. Web obsahuje rovněž samostatné marketingové studie, samostatná marketingová data a texty. Některé stránky jsou přístupny jen po registraci. Volně dosažitelná je databáze sektorových a obchodních bariér (vyhledávání podle země, oboru a opatření) a databáze obchodních statistik. Aktuální zprávy týkající se strategie EK v oblasti přístupu na zahraniční trhy. Anglicky.

  Zařazeno: Politiky a programy EU , Podpora exportu , Clo a celní překážky

 • Dotazník exportní připravenosti českých firem

  http://startexport.czechtrade.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  On-line služba státní agentury CzechTrade, která je určena zejména potenciálním a začínajícím exportérům z řad malých a středních firem. Dotazník se souborem 21 otázek, které jsou po vyplnění ihned vyhodnoceny, poskytuje firmám zpětnou vazbu o jejich potenciálních konkurenčních výhodách a nevýhodách při exportu. Česky.

  Zařazeno: Podpora exportu

 • East-West Business Forum

  http://www.ewbf.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  East-West Business Forum pořádá Mezinárodní obchodní komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu, agenturou CzechInvest, společností EGAP a Českou exportní bankou. Fórum se koná jednou ročně a je zaměřeno na podporu mezinárodního obchodu a zprostředkování vztahů se zahraničními partnery.

  Zařazeno: Podpora exportu

 • EXPO 2017 Astana Kazachstán

  http://www.astanaexpo2017.cz/cs/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální web české účasti na specializované světové výstavě EXPO 2017 Astana. Ta se uskuteční v hlavním městě Kazachstánu Astaně ve dnech 10. června až 10. září 2017. Jejím tématem jsou „Energie budoucnosti“ a zúčastní se jí více než 110 zemí světa, které zde představí inovativní technologie a trvale udržitelná řešení v oblasti energií a energetiky. Účast ČR zajišťuje na základě pověření vládou Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechTrade a vládou jmenovaným komisařem Janem Krsem.

  Zařazeno: Zahraniční , Podpora exportu

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

  http://www.egap.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Komerční pojištění krátkodobých úvěrů. Pojištění vývozních úvěrů se státní podporou (pojištění vývozních úvěrů, výrobního rizika, vývozních akreditivů, úvěrů na financování výroby, investic českých právnických osob v zahraničí, bankovních záruk za závazky vývozce). Produkty, Formuláře. Informace a kontakty na společnost EGAP. Kontakty na další instituce podporující zahraniční obchod.

  Zařazeno: Pojištění , Podpora exportu