Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Státní správa, samospráva,, Podkategorie: Ústřední orgány,

 • Celní správa

  http://www.cs.mfcr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Celní správy ČR. Informace CS (hraniční přechody a letiště, limity zboží osvobozeného od dovozního cla, vrácení DPH, změny v celním sazebníku pro r. 2001, kurzovní lístek pro výpočet cla, dovozní kvóty, celně technické laboratoře,statistiky o výkonu služby CS, přehled veřejných zakázek vyhlašovaných GŘC). Soubor celních předpisů. CS v kontextu příprav na vstup do EU (základní dokumenty/předpřístupová strategie celní správy, zprávy ze screeningu, národní program přípravy na členství za oblast cel ap./, pravidelná zpráva EK za oblast cel pro ČR /srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi/, přehled legislativy EU v anglické a české verzi, EU na internetu). Celní orgány. Celní sazebník. Datové soubory (vč. popisu struktury) pro celní deklaranty. Elektronické celní řízení. Přehled zahraničního obchodu (podle zboží, podle zemí, podle zboží a zemí, podle zemí a zboží). Měsíčník CS Clo-Douane (obsah vybraného čísla/ročníku, fulltext článků). Odkaz na web stránky státních orgánů ČR, WCO, zahraniční celní správy apod. Česky, částečně anglicky.

  Zařazeno: Ústřední orgány , Clo a celní překážky

 • Centrální adresa

  http://www.centralni-adresa.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Archiv informací o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách provozovaného Českou poštou, ke dni 1. 6. 2006. Veřejné zakázky (mj. zveřejnění; výsledek; seznam vítězů; kalendář zakázek; v tomto týdnu). Veřejné dražby (mj. dražební kalendář; v tomto týdnu; dražební list; seznam dražebníků). Ostatní nabídky (mj. nabídky na převod státního majetku; nabídky prodej-koupě, práce-výkony-služby; elektronická aukce - CenTrade iAuction). Vyhledávání (rychlé, podrobné, fulltext). Informace (mj. metodické pokyny ÚOHS; obchodní podmínky; ceník; objednávka). Statistiky. Česky, anglicky (část).

  Zařazeno: Veřejné zakázky , Ústřední orgány , Finanční portály , E-tržiště

 • Česká národní banka (ČNB)

  http://www.cnb.cz/cs/index.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ČNB. Základní informace o činnosti; dohled ČNB nad finančním trhem (peněžní, devizový, kapitálový, pojišťovnictví apod.); mezinárodní vztahy (integrace do EU a měnová politika; vztahy k Mezinárodnímu měnovému fondu, ratingové agentury); předpisy a platební styk (kódy bank, IBAN, CERTIS aj.); česká platidla (přehled bankovek a mincí, padělky, numismatika); legislativa; statistická data (souhrnná ekonomická data, indexy kapitálového trhu); úřední deska; veřejné zakázky; servis pro média (tiskové zprávy, stanoviska); publikační činnost ČNB; kalendář akcí; Knihovna, archiv ČNB, FAQ, odkazy. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Ústřední orgány , Banky

 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

  http://www.cssz.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Česká správa sociálního zabezpečení je orgánem státní správy řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Kontakty v jednotlivých regionech. Kontakty na Informační kancelář.

  Zařazeno: Ústřední orgány , Sociální pojištění

 • eGON centrum

  http://www.egoncentrum.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Koordinační centrum Ministerstva vnitra pro koordinaci jednotlivých etap implementace eGovernmentu (projekt elektronizace veřejné správy, jehož hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy). Symbolem eGovernmentu je panáček eGON - v přeneseném významu živý organismus, jehož existenci a životní funkce zajišťuje: Czech POINT, Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS, přenos dat), zákon o eGovernmentu č. 300/2008 Sb. a základní registry veřejné správy. EGON centrum poskytuje přehled důležitých prvků eGovernmentu, aktuální zapojení do elektronického systému a související informace.

  Zařazeno: Ústřední orgány , Regiony, města, obce

 • EU2009.CZ - oficiální portál českého předsednictví Rady EU

  http://www.eu2009.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace českého předsednictví EU v roce 2009. Základní informace o České republice, o českém předsednictví a o EU. Aktuality, dokumenty, program předsednictví, servis pro novináře, fotogalerie, audio archiv, možnost odběru newsletteru, ankety, kvízy, chat, e-pohlednice a další související informace. Česky, anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Ústřední orgány , Instituce EU

 • Finanční správa ČR

  https://www.financnisprava.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální webové stránky Finanční správy České republiky. Naleznete zde informace o daních a poplatcích (mj. daňový kalendář, přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů, přehled předčíslí pro jednotlivé daně) apod. K dispozici jsou tištěné, interaktivní a elektronické daňové tiskopisy pro aktuální zdaňovací období a základní informace, které se týkají možnosti elektronického daňového podání. Platná daňová legislativa i předpisy EU.

  Zařazeno: Daně, cla , Ústřední orgány , Daně

 • Nejvyšší správní soud

  http://www.nssoud.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky soudu, jež je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů, rozhoduje o kasačních stížnostech. Do jeho pravomoci patří rovněž rozhodování některých sporů mezi orgány veřejné správy. Web obsahuje základní inofmace o soudu, informace o činnosti, elektronickou verzi Úřední desky, legislativní dokumenty, aktuality. Odkazy na další související stránky. Česky, základní info anglicky.

  Zařazeno: Soudnictví , Ústřední orgány

 • Parlament ČR - Senát

  http://www.senat.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Senátu Parlamentu České republiky. Aktuality, průvodce institucí (FAQ, slovník parlamentní praxe, informace o projednávání zákonů), historie Senátu ČSR, časopis Senát, texty, studie, analýzy, seznamy senátorů, orgány senátu a senátorské kluby, informace o volbách, Senát a Evropská unie, činnost senátu (schůze, akce, online přenosy jednání, veřejná slyšení , petice, zprávy z činnosti - tiskové, výroční aj.), dokumenty a legislativa (Senátní tisky, Těsnopisecké zprávy, záznamy o hlasování aj.). Infomace Kanceláře Senátu. Odkazy na související webové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Zákony , Ústřední orgány

 • Portál věřejné správy České republiky

  http://portal.gov.cz/wps/portal Nahlásit nefunkční odkaz

  Elektronická brána do úředního světa České republiky. Portál je rozdělen na tři základní sekce : Občan / Podnikatel / Cizinec z nichž každá obsahuje utříděné rady a doporučení pro řešení životních situací. Web dále obsahuje novinky z veřejné správy; adresář kontaktů na orgány státní správy a samosprávy; texty zákonů (možnost vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU), Obchodní věstník (zpřístupnění jednotlivých vydání od ledna 2004), náhled do Katastru nemovitostí (informace o průběhu a pořadí vyřizování podání; základní údaje o parcele a budově). Sekce podání umožňuje elektronicky vyřídit některou agendu s využitím elektronického podpisu (např. podání na ČSSZ). Všechny služby bezplatné. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Zákony , Ústřední orgány