Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Španělsko,

 • Španělsko - centrální banka

  http://www.bde.es Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky španělské centrální banky. Historie, funkce, management a organizační struktura banky. Legislativa vztahující se k činnosti banky. Oficiální registr španělských institucí. Zprávy a dokumenty centrální banky (výroční zprávy). Finanční účty. Platební bilance. Bankovní statistiky. Pracovní příležitosti. Služby veřejnosti. Konference a semináře. Mince a bankovky v oběhu.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - informace pro podnikatele

  http://www.spainbusiness.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál pro podnikatele SpainBusiness provozovaný Španělským institutem pro zahraniční obchod ICEX ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu, turismu a obchodu Španělského království určený podnikatelům, kteří mají zájem o spolupráci se španělskýmí firmami. Výběr podle zemí. Ekonomický přehled, obchodí statistika, investice, kalendář akcí, informace o španělských firmách

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - ministerstvo hospodářství a financí

  http://www.mineco.es Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva hospodářství a financí Španělského království. Funkce, struktura a hlavní oblasti činnosti ministerstva. Instituce spadající do kompetence ministerstva. Přehled aktuálních a archivních tiskových zpráv ze zájmových oblastí ministerstva: zahraniční obchod, průmysl, euro. Makroekonomické prognózy. Aktuální stav španělské ekonomiky, základní ukazatele. Stav veřejných financí. Obchodní a finanční statistiky. Kontaktní adresy.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - ministerstvo průmyslu, energetiky a turismu

  http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva průmyslu, energetiky a turismu Španělského království. Informace o ministerstvu, příslušná legislativa a statistika. Sekce průmysl, telekomunikace, energetika, informační společnost, turismus.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - ministerstvo zahraničních věcí

  http://www.maec.es Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva zahraničních věcí a spolupráce Španělského království. Složení a členové ministerstva, Španělsko a EU, státy a regiony země, světové záležitosti, pracovní příležitosti v mezinárodních organizacích, konzulární služby, legislativa. Přehled publikací a dokumentů. Služby občanům.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - obchodní informace

  http://www.esade.edu/guiame Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky pro podnikatele EsadeGuíame jsou ekonomicky zaměřené (vyhledávání zdroje informací) na dané téma: internetové stránky, asociace, tisk, publikované články. Rady pro podnikatele. Vyhledávání z databází: adresář obchodních informačních zdrojů ve Španělsku (veřejné organizace, obchodní průmyslová asociace, specializované časopisy, ročenky, výstavy a veletrhy, statistické údaje). Databáze informací publikovaných v časopisech průmyslového sektoru a španělského hospodářství. Analýzy klíčových sektorů

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - podpora investic

  http://www.investinspain.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál pro investory španělské vládní agentury na podporu investic Invest in Spain, která funguje v rámci Ministerstva průmyslu, turismu a obchodu Španělského království. Důvody k investování ve Španělsku, investiční prostředí (profil země, daňová problematika, zakládání firem, trh práce, investiční pobídky), analýzy klíčových sektorů (biotechnologie, obnovitelné zdroje, letectví, ICT, životní prostředí), charakteristika jednotlivých regionů.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - podpora zahraničního obchodu

  http://www.icex.es Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky španělské agentury na podporu zahraničního obchodu ICEX přidružené k Ministerstvu průmyslu, obchodu a cestovního ruchu. Hlavní sekce: služby agentury, informace pro začátečníky exportéry, údaje o zahraničním obchodu (studie, adresář vývozců, obchodní příležitosti, statistika, e-commerce), podpora projektů (poradenství, programy na podporu podnikání), mezinárodní propagace (veletrhy, semináře, kalendář akcí), školení, publikace. Vyhledávání podle sektorů a zemí.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - portál vlády

  http://www.la-moncloa.es Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál vlády Španělského království. Aktuální informace o zemi a rozhodnutích vlády; tiskové zprávy; odkazy na internetové stránky dalších institucí. Informace o úřadu prezidenta a viceprezidentů; přehled resortů jednotlivých ministerstev; tiskový servis; obecné informace o Španělsku (historie, ústava, soudnictví, kultura a jiné); turistika; obchody a investice.

  Zařazeno: Španělsko

 • Španělsko - statistický úřad

  http://www.ine.es Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky španělského statistického úřadu INE. Stručná historie, organizační struktura a legislativa vztahující se k činnosti úřadu. Možnost náhledu do denně aktualizovaných statistických dat. Kalendář statistických ukazatelů. Oborové statistiky. Statistiky ZO. Informace o indexech spotřebitelských cen. Přehled vydávaných publikací úřadem. Odkaz na další veřejné instituce ve Španělsku, statistické portály v Evropě, ve světě a mezinárodní organizace.

  Zařazeno: Španělsko