Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Adresáře, registry,, Podkategorie: Města, obce,

 • ePUSA

  http://www.epusa.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Elektronický portál územních samospráv. Online průvodce samosprávou České republiky (ČR). Vyhledávání informací podle okresů na území ČR, podle obcí s pověřeným obecným úřadem na území ČR (obce II. stupně) i podle obcí s rozšířenou působností na území ČR (obce III. stupně). Možnost vložení vlastní prezentace. Základní informace o projektu ePUSA. Odkazy na další podobné stránky. Česky.

  Zařazeno: Města, obce , Regiony, města, obce

 • Informační systém o území (ISÚ)

  http://www.isu.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Nestátní přehled prezentací jednotlivých obcí ČR na internetu; vyhledávání; odkazy na další internetové servery s obcemi. Územně identifikační registr ČR rozdělený na kraje, obce, pověřené úřady, finanční úřady, části obcí, základní sídelní jednotky, úřady s rozšířenou pravomocí, městské části a obvody, stavební úřady, matriční úřady, katastrální území, okresy. Program obnovy venkova (POV): Popis dotačních titulů, odkazy, kontakty, registry, program pro obce postižené povodní. Produkt ISÚ: Internetový zpravodaj obce. Česky.

  Zařazeno: Města, obce

 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem v ČR, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Nahlížení je volně přístupné, nevyžaduje žádnou registraci. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy však aplikace neumožňuje. Výběr pracoviště podle kraje a místa. Sekce webu: Řízení o vkladech; Ostatní řízení; Informace z katastru (budova, parcela). Nápověda, FAQ, vysvětlení pojmů. Česky.

  Zařazeno: Stavebnictví , Města, obce

 • Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu (NIPOS)

  http://www.nipos-mk.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Zřizovatel ministerstvo kultury České republiky. Informační a poradenská podpora nekomerčních subjektů kulturní činnosti v místech a regionech. Servisní informační a konzultační činnost v oblasti regionální kultury pro orgány státní správy a samosprávy měst a obcí. Centrum informací o kultuře. Časopis Místní kultura. REGIS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu: zřizování občanských sdružení, příspěvkových organizací. ARTAMA - neprofesionální umění.

  Zařazeno: Města, obce

 • Obecní úřady na internetu

  http://obecni-urad.net Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky malých obcí na území České republiky. Snadný přístup k základním informacím obcí, které jsou v této online databázi (zastupitelé, kontaktní údaje, úřední hodiny, statistické údaje, úřední deska, vyhlášky, aktuality z obce a jiné). Jednoduché vyhledávání (dle mapy, fulltext). Vybrané sbírky zákonů týkající se měst a obcí. Nabídka inzerce. Česky.

  Zařazeno: Města, obce , Regiony, města, obce

 • Registr sčítacích obvodů

  http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce stránek Českého statistického úřadu (ČSÚ). Seznam domů s úplnými prostorovými, evidenčními a adresními identifikacemi daného obvodu, domů i bytů, které jsou pravidelně aktualizovány. Registr je založen a provozován celoplošně a pokrývá území celé ČR. Nahrazuje dřívejší Územně identifikační registr základních sídelních jednotek. Základní informace o registru, metodika, online vstup. Přes menu lze vstoupit do dalších sekcí webu ČSÚ. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Města, obce

 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

  http://www.msunion.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky zájmového uskupení právnických osob, jehož cílem je prosazování zájmů svých členů a jsou v souladu s celokrajskou rozvojovou strategií. Podílí se na přípravě regionálních programových dokumentů a stanovení priorit. Základní informace o Sdružení, informace o činnosti, realizované projekty, konference, spolupráce, kontaktní informace. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Města, obce

 • Seznam orgánů veřejné moci

  http://www.seznamovm.cz/ovm/welcome.do Nahlásit nefunkční odkaz

  Seznam OVM je centrální zdroj informací o orgánech státní správy a územní samosprávy, zřízená na základě zákona. Stránky provozuje Ministerstvo vnitra ČR. Díky seznamu mohou zástupci veřejnosti zjistit jak se který úřad správně jmenuje, jakou má působnost, kde sídlí, jakou má otevírací dobu, organizační strukturu apod. Vedle vyhledávání jsou na webu zpřístupněny základní informace o SOVM, technická dokumentace, stav zveřejněných údajů apod.

  Zařazeno: Města, obce , Ústřední orgány

 • Svaz měst a obcí České republiky (SMO)

  http://www.smocr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky dobrovolné, nepolitické a nevládní organizace, jejímiž řádnými členy jsou obce ve smyslu zákona o obcích. Základní informace o SMO, činnost SMO, kalendář akcí, projekty, nabídky, poradenské články (sekce Obec radí obci), přehled publikací (některé ke stažení v elektronické podobě), odkazy na související webové stránky. Kalendář akcí. Download dokumentů. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Města, obce , Regiony, města, obce

 • Územně identifikační registr adres (UIR-ADR)

  http://forms.mpsv.cz/uir/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s obecními úřady. Zajišťuje jednotné a správné psaní názvů a umožňuje kontrolu existence adresy, čímž lze zpřesnit a zrychlit doručování zásilek a zajistit další funkce závislé na přesné a platné adrese. Registr umožňuje ověřování adres; prohlížení dat na všech úrovních; reklamace správnosti dat. Možnost stažení změnových souborů. Česky.

  Zařazeno: Města, obce