Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Mexiko,

 • Mexiko - centrální banka

  http://www.banxico.org.mx Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka mexické centrální banky Banco de México. Obecné informace o bance. Bankovky a mince v oběhu. Finanční systém (trh cenných papírů, bankovní depozita, financování, finanční zprostředkovatelé). Monetární politika a inflace (cenné papíry, úroková míra, cenové agregáty, index spotřebitelských cen, platební bilance, lidské zdroje). Platební systém. Regulace.

  Zařazeno: Mexiko

 • Mexiko - Czech Technology Days

  http://www.czechtechnologydays.org/cmxtd Nahlásit nefunkční odkaz

  Projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vládní agentury CzechInvest, v rámci kterého se od roku 2005 konají bilaterální setkání mezi Českou republikou a Mexikem, jejichž cílem je navázat přímou spolupráci mezi českými a mexickými vědeckými a výzkumnými institucemi, tvůrci politiky R&D a podnikatelskou sférou. Při setkání dochází k výměně zkušeností a důležitých informací ohledně vývoje a priorit v oblasti vědy a výzkumu.

  Zařazeno: Mexiko

 • Mexiko - ministerstvo hospodářství

  http://www.economia.gob.mx Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva hospodářství Spojených států Mexikckých. Obchodní informace (celní legislativa, import, exportní příležitosti, podpora exportu a importu, podpora malého a středního podnikání, investice a investiční příležitosti). Podnikatelské prostředí (obchod, zahraniční investice). Průmysl (domácí trh, sektory). Těžba. Služby ministerstva. Poradenské místo.

  Zařazeno: Mexiko

 • Mexiko - podpora obchodu a investic

  http://www.promexico.gob.mx Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky mexické vládní agentury na podporu exportu a investic ProMexico. Web obsahuje informace o výhodách podnikání v Mexiku (mj. analýzu podnikatelského prostředí), databázi mexických vývozců a dále rubriku pro investory, kde naleznete průvodce investora, přehled nákladů, strategických odvětví atd. Přehled zahraničních poboček.

  Zařazeno: Mexiko

 • Mexiko - velvyslanectví Mexiko

  http://www.mzv.cz/mexico Nahlásit nefunkční odkaz

  Diplomatická a konzulární mise pro Spojené státy mexické a Guatemalskou republiku. Kontaktní údaje, úřední hodiny pro veřejnost, informace o činnosti zastupitelského úřadu, víza a konzulární informace, důležitá upozornění a další zprávy o aktuálním dění v zemi. Samostatná sekce věnovaná obchodu a ekonomice. Česky, španělsky.

  Zařazeno: Mexiko , Amerika

 • Vztahy EU s Mexikem

  http://eeas.europa.eu/mexico/index_en.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Evropské služby pro vnější činnost (European External Action Service) zaměřené na vztahy Mexika s Evropskou unií. Přehled platných smluv a dohod, aktuální informace týkající se vzájemných vztahů a spolupráce. Anglicky.

  Zařazeno: Mexiko , Vnější vztahy EU