Legislativa a právo

Informace o legislativních dokumentech, aktuální znění zákonů a mezinárodních smluv. Přehled kolektivních správců autorských děl, evidence hledaných vozidel, situace probíhajících soudních jednání. Evropská legislativa v českém jazyce, veřejný rejstřík dokumentů Rady Evropy a související databáze.