Zahraniční obchod

Přehledy a statistiky zahraničního obchodu, ověřování daňových identifikačních čísel v členských státech Evropské unie, přímé vstupy do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází. Vyhledávání v zahraničních cizojazyčných databázích tržních příležitostí.