Firmy dostávají faktury i upomínky za služby, které neodebraly. Pomoci mohou žaloby