Podnikatelé se zlobí na fronty na poštách. Kvůli pomalému tisku dokladů