Možnosti financování v oblasti VaVaI

Informace o různých finančních zdrojích a službách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Prezentovány jsou možností na úrovni regionální, národní, evropské a taktéž programy mezinárodní spolupráce. Naleznete zde kontakty na administrující instituce a agentury, které zájemcům poskytnou detailní informace a projektové poradenství.

 

Vstup do vyhledávacího rozhraní

 

dBase Podpory a dotace – filtr VaVaI (či přímo vyhledávací okno s filtrací v této středové části). Vyhledávání v databázi je možné na základě kombinace řady kritérií, např. poskytovatele (kraj, ministerstvo, strukturální fondy, Evropská komise, privátní kapitál, mezin. organizace apod.), účelu (patentová ochrana, vytvoření infrastruktury VaVaI, spolupráce podniků a institucí VaVaI atd.), příjemce podpory (MSP, velký podnik, klastr, univerzita, subjekt st. správy, nezisková org.) či formy podpory (dotace, kapitálový vstup, záruka, zvýhodněný věr, poukázka na službu atd.).

Vážení uživatelé portálu BusinessInfo.cz, rubrika, kterou jste právě navštívili se nyní připravuje a zpřístupněna bude v nejbližší době.