Podpora VaVaI na úrovni Evropské unie

Podpora výzkumu, vývoje a inovací zejména prostřednictvím komunitárních programů – víceletých programů financovaných přímo z rozpočtu Evropské unie. Podpora je obvykle administrována přímo institucemi EU (zejména jednotlivými útvary Evropské komise). V některých případech jsou pro ČR určeny národní koordinační a kontaktní organizace, které poskytují informační servis ke konkrétním programům.