Regionální podpora VaVaI

Regionální inovační strategie a nástroje podpory VaVaI dostupné podnikatelům a institucím na místní úrovni v jednotlivých krajích České republiky. Forma bývá realizována obykle formou zakládání podnikatelských a inovačních inkubátorů, poskytováním poradenství a nabídkou zprostředkování kontaktů.