Soukromé aktivity na podporu VaVaI

Informační, poradenský a jiný servis v oblasti VaVaI nabízený soukromými organizacemi či zájmovými sdruženími. Podpora inovací ze strany venture kapitálových fondů a sítí Business Angels. Inovační aktivity ze strany velkých společností, jež mají vlastní výzkumná a vývojová centra a nabízejí spolupráci ostatním subjektům.