Ministerstvo odpoví na pokles výroby novou hospodářskou strategií