Lepší hospodaření s nerostným bohatstvím má přinést novela horního zákona