Cestovní ruch

V rubrice Cestovní ruch naleznete informace zaměřené na podnikání v příjezdové i výjezdové turistice, obecné informace o typech a formách podpory cestovního ruchu či o konkrétních propagačních aktivitách turistických regionů České republiky.

Pokyny pro vznikající cestovní kanceláře

Stručná informace o procedurách a legislativním rámci pro nové CK.

Seznamy pojištěných cestovních kanceláří

Odkazy na stránky pojišťoven, u kterých se mohou cestovní kanceláře pojistit proti úpadku.

Národní dotace pro cestovní ruch

Cestovní ruch je podporován dotacemi ministerstva pro místní rozvoj.

Související informace

  • Oborové statistiky

    Detailní informace - analýzy a statistiky - týkající se nejvýznaměnších a nejdůležitějších oborů a odvětví národního hospodářství.

  • Regionální informace

    Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR, regionů soudržnosti, kontakty na regionální kanceláře institucí, aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky, spojení na regionální informační místa.