Doprava

V rubrice Doprava naleznete informace zaměřené na podnikání v oblasti dopravy a logistiky, obecné informace o typech a formách podpory pro podnikatele a pro projekty v dopravě, podpoře rozvoje dopravní infrastruktury a další informace související s tímto oborem.

Sazby mýtného pro rok 2019

Sazby mýtného pro rok 2019 zůstávají stejné, jako byly v předchozím roce. Vláda ČR o nich rozhodla s účinností od 1. 1. 2015, současně se zavedením nové tarifní kategorie Euro6, která je určena pro vozidla s emisní úrovní EURO VI nebo EEV.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele z oblasti průmyslu a dopravy, je nezávislou, nevládní organizací, členství je dobrovolné.

Daň silniční

Kdo je poplatníkem silniční daně, termín a další náležitosti podání daňového příznání, sazby silniční daně za současné zdaňovací období a další informace. 

Související informace

  • Oborové statistiky

    Detailní informace - analýzy a statistiky - týkající se nejvýznaměnších a nejdůležitějších oborů a odvětví národního hospodářství.

  • OP Doprava

    Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OPD) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU.