TEDOM vsadil na kogeneraci. Vytváří alternativu velkým zdrojům