Energetika

V rubrice nalezenete oborové informace týkající se sektoru energetiky: Informace o podpůrných a dotačních programech ze státních zdrojů i z prostředků evropských fondů, přehled relevantní legislativy, informace o obchodování s emisemi, informace o státní energetické koncepci ČR, aktuality z tohoto oboru.

Program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Státní energetická koncepce ČR

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci na následujících 25 let. Státní energetická koncepce definuje priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky.

Energetická legislativa

Právní předpisy v eko-energetice, právní předpisy v oblasti plynárenství a kapalných paliv, právní předpisy v elektroenergetice a teplárenství. Veškeré přehledy naleznete v sekci Energetika na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Obchodování s emisemi skleníkových plynů (www.povolenky.cz)

Organizací obchodu s emisemi skleníkových plynů je pověřen Operátor trhu s elektřinou (OTE).

Související informace

  • Oborové statistiky

    Detailní informace - analýzy a statistiky - týkající se nejvýznaměnších a nejdůležitějších oborů a odvětví národního hospodářství.

  • Regionální informace

    Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR, regionů soudržnosti, kontakty na regionální kanceláře institucí, aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky.