Stavebnictví

V rubrice Stavebnictví naleznete informace zaměřené na podnikání v tomto oboru, statistiky, prognózy a další zajímavé informace.

Související informace

  • Oborové statistiky

    Detailní informace - analýzy a statistiky - týkající se nejvýznaměnších a nejdůležitějších oborů a odvětví národního hospodářství.

  • Podpora bydlení

    Nabídka podpůrných programů pro oblast rozvoje bydlení financovaných ze státního rozpočtu ČR. Podpora je relizována zejména prostřednictvím programů podpory bydlení MMR a SFRB a prostřednictvím programu PANEL.