Ministerstvo podpoří v roce 2020 národními dotacemi hlavně zlepšení podmínek v chovech