Životní prostředí

Zelená úsporám

Cílem programu je přispět ke snižování emisí oxidu uhličitého a k „nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění“, a to prostřednictvím realizace odpovídajících opatření v obytných domech.

OPŽP pro podnikatele

Pro podnikatele a živnostníky představuje OPŽP jedinečnou příležitost, jak podpořit své záměry ve vybraných oblastech zlepšování životního prostředí. Pro to, aby se zájemce o finanční podporu změnil v žadatele a příjemce, je třeba především připravit kvalitní projektový záměr/projekt, který bude splňovat podmínky (výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti) OPŽP.

Švýcarské fondy pro oblast životního prostředí

Program švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR 5. června 2009. Jednou z prioritních oblastí tohoto programu je životní prostředí.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie, c) Státní politiky životního prostředí.

Obchodování s emisemi skleníkových plynů

Texty mezinárodních dohod, právní předpisy, výklad pojmů, často kladené dotazy, dokumenty potřebné k uzavření smlouvy, odkazy, vše na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Související informace

  • Oborové statistiky

    Detailní informace - analýzy a statistiky - týkající se nejvýznamnějších a nejdůležitějších oborů a odvětví národního hospodářství.

  • Operační program Životní prostředí

    Operační program Životní prostředí (OPŽP) Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,506 miliardy eur.