Datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování písemností od státních institucí (orgány veřejné moci) a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro právnické osoby a některé další subjekty je zřízení datových schránek povinné.

Logo Datové schránky (ve formátu JPG 1360x386px)
Datové schránky jsou zřizovány bezplatně a bez žádosti právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, právnickým osobám zřízeným zákonem, organizačním složkám podniku zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům. Pro tyto subjekty je zřízení datových schránek povinné. O zřízení datové schránky mohou požádat také fyzické osoby, tedy občané i živnostníci.

Datové schránky v podnikatelské praxi

V našem textu naleznete nejen informace o právní úpravě datových schránek, ale také o práci s datovými zprávami a jejich zasílání, o možnostech konverze dokumentů i o doplňkových službách a cenách spojených s používáním datové schránky.

Komunikace prostřednictvím datové schránky

Účel a funkce datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště jehož prostřednictvím můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě.

Zřízení datové schránky

Právnickým osobám a orgánům veřejné moci bude zřízena datová schránka ze zákona, fyzické osoby a podnikající FO si o zřízení datové schránky mohou požádat.

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek a přístup k datové schránce z různých prostředí (web klient, elektronické spisové služby apod.).

Používání datové schránky

Obálka a obsah vytvářené datové zprávy, odeslání a příjem datové zprávy, přístup k obsahu přijaté datové zprávy a nastavení rozhraní datové schránky uživatelem.

Informace pro uživatele datových schránek

Základní informace a výhody jež plynou jednotlivým typům uživatelů z využívání datové schránky, ať již jde o subjekty u nichž je toto využívání dáno povinně ze zákona či o subjekty pro něž je zřízení datové schránky dobrovolné.

Právnické osoby zapsané v OR

Datová schránka je pro právnické osoby povinná. Znamená to, že právnické osobě bude zřízena datová schránka ze zákona a přístupové údaje k ní obdrží poštou do vlastních rukou.Právnické osoby nezapsané v OR

Fyzické podnikající osoby – živnostníci

Datová schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná. Živnostníci i jiné osoby samostatně výdělečně činné mohou požádat o bezplatné zřízení datové schránky.

Dokumenty ke stažení

Naleznete zde plné znění Zákona č. 300/2008 Sb. a další důležité dokumenty související s elektronizací veřejné správy.

Orgány veřejné moci

Datová schránka je pro orgány veřejné moci povinná, bude jim zřízena ze zákona a přístupové údaje k ní obdrží pověřená osoba tohoto orgánu poštou do vlastních rukou.

Občané

Datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná. Občané, kteří dovršili 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům mohou požádat o bezplatné zřízení datové schránky.

Základní informce ke schránkám

Odpovědi na dotazy týkající se zřízení datové schránky a jejího zabezpečení, technických požadavků či provázanosti datových schránek se službou CzechPOINT.

Přístup k datovým schránkám

Přístup do ostré verze aplikace datových schránek ISDS.

Aplikace pro přístup k datovým schránkám

Vstup do plnohodnotné aplikace Informační systém datových schránek (ISDS) dle zákona č. 300/2008 Sb.

Formulář žádosti o zřízení datové schránky

Formuláře žádosti o zřízení datové schránky pro fyzické osoby, pro podnikající fyzické osoby a pro právnické osoby.