Kraj Vysočina

Rubrika seznamuje se základními geografickými a statistickými daty kraje. Ekonomickým subjektům dále umožňuje snadno se zorientovat v nejrůznějších regionálních grantových a dotačních programech a rychle získat kontakty na instituce, které v kraji sídlí či zde mají svoje zastoupení.

Podpora podnikání v kraji Vysočina

Fond Vysočiny (FV) poskytuje subjektům formou dotací a půjček finanční prostředky rozvojových prostředků kraje Vysočina. Mezi hlavní cíle FV patří zejména transparentní a systémová podpora v souladu se zájmy kraje, zapojení velkého množství subjektů do aktivit vedoucích k rozvoji kraje.

Další informace k podpoře podnikání