Rozvoj regionů

Rubrika seznamuje s dokumenty o regionální podpoře týkající se více či všech krajů České republiky. Patří mezi ně především články obsahující regionální kontakty institucí napomáhajících obchodu a podnikání, informace o regionálních dotačních programech či strategických dokumentech.

  Regiony soudržnosti v ČR

  Informace o regionech soudržnosti a regionálním členění ČR na územní jednotky NUTS II, III a IV, které je podstatné pro čerpání prostředků z fondů EU.


  Regionální kanceláře agentury CzechInvest

  Regionální kanceláře agentury CzechInvest usilují o růst konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů.


  Hospodářská komora ČR v regionech

  Hospodářská komora ČR (HK ČR) má celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor aktivně působících po celé ČR.

  Centrum pro regionální rozvoj ČR

  Posláním centra je podpora činností při realizaci regionální politiky a implementace programů a projektů Evropské unie v České republice.


  Regionální rozvojové agentury

  Cílem agentur je poskytovat informační a poradenský servis, zpracovávat rozvojové strategie a plány, a to jak pro veřejné, tak i podnikatelské a neziskové organizace.


  Regionální poradenská a informační centra (RPIC)

  V ČR působí 34 RPIC, která vedle bezplatné úvodní konzultace poskytují za zvýhodněné ceny poradenské a informační služby pro malé a střední podniky.