Zavedení eura v ČR

Rubrika obsahuje základní informace i zprávy týkající se procesu zavádění společné evropské měny v České republice. Obsah rubriky byl připravován ve spolupráci s Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v ČR a momentálně jde o dočasnou archivní sekci portálu. V současné době již není rubrika aktualizována ani doplňována, s ohledem na nestanovení závazného termínu přijetí eura ze strany ČR.