Nápověda

Nápověda k funkčním prvkům portálu BusinessInfo.cz

Nápověda k vyhledávání na portálu

Vyhledávat na portálu BusinessInfo.cz lze pomocí dvou úrovní vyhledávání. Obě úrovně umožňují uživatelům prohledávat veškerý informační obsahu portálu BusinessInfo.cz. Liší se pouze možnostmi uplatnění upřesňujících kritérií.

 • Základní vyhledávání je dostupné uživatelům v pravé části horní lišty portálu, a to na všech jeho stránkách.
 • Rozšířené vyhledávání, které nabízí více možností specifikace vyhledávacího dotazu, je dostupné odevšad pomocí odkazu Rozšířené vyhledávání“ umístěném v horní liště portálu, hned pod okénkem základního vyhledávání.

Vždy relevantní výsledky vyhledávání jsou garantovány implementací fulltextové vyhledávací technologie renomované společnosti Google.

Základní vyhledávání

Do pole pro hledaný text zadejte jedno či víceslovný výraz, který hledáte. Systém jej během vyhledávání bude automaticky skloňovat v souladu s gramatickými pravidly češtiny.

Vyhledávání se odstartuje stiskem tlačítka „Hledat“.

Podrobné vyhledávání

Nejprve do pole „Hledaný text:“ zadejte jedno či víceslovný výraz, který hledáte. Systém jej během vyhledávání bude automaticky skloňovat v souladu s gramatickými pravidly češtiny v závislosti na dalším nastavení vyhledávání. Poté v nabídce „Kde text obsahuje:“ zvolte metodu hledání, která nejlépe vyhovuje charakteru vašeho dotazu. Vyhledaný text:

 1. Obsahuje vždy všechna slova – systém vyhledá ty zdroje, které ve svém názvu nebo těle mají všechny části zadaného výrazu v libovolném tvaru.
 2. Obsahuje kterékoliv slovo – systém vyhledá ty zdroje, v jejichž názvu nebo těle se objeví libovolná část zadaného výrazu v libovolném tvaru.
 3. Obsahuje frázi – systém vyhledá všechny zdroje obsahující v těle nebo názvu zadaný výraz v přesné podobě. V případě, že zvolíte tuto metodu, systém nebude aplikovat automatické skloňovaní.

V další nabídce „Řadit“ si lze vybrat způsob řazení nalezených výsledků – buď „dle relevance“ k zadanému dotazu (přednastaveno), nebo „dle data“ jejich publikování.

Dále lze vyhledávání omezit jen na některý z nabízených informačních zdrojů portálu BusinessInfo.cz. Standardně jsou vybrány všechny dostupné zdroje portálu. Nabídka „Prohledat sekce“ dále obsahuje možnosti:

Vyhledávání se odstartuje stiskem tlačítka „Vyhledat“.

Výsledky vyhledávání

Výpis výsledků se zobrazí pod vyhledávacím formulářem. Výpis je vždy uveden souhrnnou zprávou o samotném vyhledávacím procesu, která obsahuje:

  • Hledaný výraz
  • zvolené oblasti vyhledávání
  • typ řazení výsledků.

Výskyt hledaného výrazu je zvýrazněn žlutým podbarvením.

U jednotlivých výsledků vyhledávání se zobrazuje název, datum publikace, typ informačního zdroje, původní zdroj informací a náhled pasáže, ve které se objevil hledaný výraz.

Do zvoleného dokumentu se lze přesunout buď kliknutím na jeho název, nebo klikem na úplnou internetovou adresu výsledku uvedenou na konci každého nalezeného výsledku vyhledávání.

Tip!

Je výsledek vyhledávání příliš široký?
Upravte hledaný výraz nebo vyberte konkrétní či jiný okruh informačních zdrojů. Nové vyhledávání spustíte opětovnou aktivací tlačítka „Vyhledat“.

 

Nápověda k Formulářům

Ve Formulářích naleznete nejdůležitější aktuálně platné formuláře související s podnikáním. Jedná se zejména o formuláře spojené se začátkem podnikání a další.

Základní orientace ve Formulářích

Při vstupu do rubriky se zobrazí Vyhledávání ve formulářích a pod ním přehled všech dostupných formulářů. Formuláře jsou zde řazeny abecedně. Formuláře lze vyfiltrovat podle tematické oblasti, podle relevantní instituce, nebo je možné nalézt konkrétní formulář zadáním části jeho názvu do pole „Hledaný výraz:“.

Formuláře jsou dostupné ve formátu „.pdf“. Pro otevření formulářů je potřeba do Vašeho počítače stáhnout software Adobe PDF Reader (zdarma ke stažení – odkaz naleznete u každého formuláře). Formuláře označené „interaktivní“ je možné v programu Adobe PDF Reader i elektronicky vyplňovat.

V přehledu formulářů je zobrazen název formuláře a krátká anotace, která obsahuje základní informaci o formuláři včetně jeho přesného označení a verze. Položka „Aktualizováno:“ vyjadřuje datum poslední aktualizace a kontroly platnosti daného formuláře. Položka „Instituce:“ informuje o vydavateli formuláře.

Vyplňování interaktivního formuláře

Pole, která jsou ve formuláři určena k vyplnění, jsou barevně zvýrazněna a lze do nich zapisovat příslušná data.

Co můžete dále udělat s vyplněným formulářem?

 • Vytisknout a odnést na příslušný úřad.
 • Uložit na Váš počítač k dalšímu použití.

 

Nápověda k používání formulářů Exportních příležitostí (poptávky, nabídky, tendry a investiční příležitosti)

V rubrice – Zahraniční obchod – Exportní příležitosti si klikněte na vybranou podrubriku. Například Zahraniční poptávky. Dejme tomu, že nás zajímá automobilový průmysl v Německu a chceme zjistit jaké zahraniční poptávky portál BusinessInfo.cz eviduje.

Návod:

Otevřeme si tedy proto odkaz – Zahraniční poptávky. Zde nalezneme formulář, který nám pomůže vyheldat danou oblast poptávek.

Jsou dvě možnosti.

1) Vyhledávat fulltextem – první vyplňovací pole kam napíšete obecně svůj výraz, který chcete vyhledat.

2) Pomocí filtrování. V poli průmyslový obor vybereme automobilový průmysl a v poli Oblast, země vybereme Německo, následně klikneme na Hledat. Po tomto úkonu formulář vyhledá relevantní zahraniční poptávky.

Analogicky pak můžete postupovat v Tendrech i nabídkách.


 

Nápověda jak používat formulář v rubrice Podpora podnikání, dotace

V rubrice – Dotace a financování – Podpora podnikání, dotace najdete vyhledávací formulář.

Detailní nápověda

Základní orientace v Databázi podpor a dotací

Při vstupu do databáze se zobrazí formulář vyhledávání a pod ním výpis všech záznamů. Seznam je řazen dle data uzávěrky, od nejbližší k nejvzdálenější. Na konci seznamu jsou zařazeny dotace/podpory, kterým již uplynula uzávěrka. Tyto podpory jsou zobrazeny z informativních důvodů, neboť je pravděpodobné, že u těchto podpor budou vypisovány nové výzvy. Řazení tohoto výpisu lze upravit: můžete zvolit alternativní kritérium dle data publikace (vložení do databáze), případně zobrazit výpis v obráceném řazení. Výpis je stránkován, na další stránky seznamu se dostanete kliknutím na číslici označující čísla stránek na konci každé stránky seznamu.

V seznamu je zobrazen název podpory (programu, opatření), krátká anotace, která obsahuje základní informaci o zaměření programu/dotace, datum uzávěrky, datum publikace v databázi a vypisovatel této podpory.

Kliknutím na příslušný název podpory se zobrazí detailní výpis záznamu databáze (kompletní informace o podpoře).

Vyhledávání

Databáze podpor a dotací umožňuje vyhledávat dle různých kritérií. Vyhledávací kritéria lze kombinovat.

Textové vyhledávání

Zadejte požadovaný výraz.

Termín uzávěrky

Zvolte datum uzávěrky “od“ nebo “do“, můžete zadat i obě možnosti. Datum zadávejte ve formátu dd.mm.rrrr

Velikost firmy

Vyberte z rolomenu – k dispozici je pět možností. Rozdělení vychází z Definice MSP.

Region

Výběr dle krajů ČR.

Oblast podpory

Předdefinované oblasti zaměření podpor odpovídají tematickému členění databáze.

Po zadání vyhovujících kritérií a stisku tlačítka „Vyhledat“ získáte výpis všech podpor vyhovujících zvoleným kritériím.

Detailní informace o podpoře/programu

Detailní informace o podpoře je pro větší přehlednost členěna do několika částí:

 • Základní informace (program, vypisovatel, případně poskytovatel či zprostředkovatel, popis programu)
 • Charakteristika (oblast podpory, charakteristika uchazeče, regiony relevantní pro danou podporu, informace o podmínkách podpory apod.)
 • Doplňující informace (souborové přílohy ke stažení, odkaz na zdroj informace)
 • Termíny (datum vyhlášení a uzávěrky příjmu žádostí)
 • Kontaktní informace

Pod tímto výpisem souhrnem je k dispozici tlačítko „Doporučit“, které umožňuje snadno odeslat odkaz na vybraný záznam databáze elektronickou poštou na libovolnou e-mailovou adresu. Dále je zde k dispozici tlačítko pro přímý tisk záznamu. Zpět k přehledu vyhledaných podpor se lze vrátit kliknutím na „Zpět na podpory a dotace“ v pravém dolním rohu.

 

Nápověda ke Kalendáři akcí portálu BusinessInfo.cz

V Kalendáři akcí naleznete přehled akcí souvisejících s podnikáním a exportem. Jedná se o semináře, školení, kurzy, veletrhy a výstavy, zahraniční mise, konference, přednášky, konzultační dny, diskusní fóra a další. Kromě aktuálních akcí pořádaných partnerskými organizacemi portálu v něm najdete například také soupis vybraných vzdělávacích seminářů a kurzů komerčních subjektů. Databáze akcí je pravidelně aktualizována.

Kalendář akcí poskytuje rovněž podrobný přehled veletrhů a výstav v České republice a přehled klíčových veletržních akcí v zahraničí – vždy minimálně pro dané pololetí.

Základní orientace v Kalendáři akcí

Při vstupu do rubriky se zobrazí formulář základního vyhledávání akcí a pod ním tabulka obsahující přehled akcí konajících se v příštích 30 dnech od aktuálního data. Tabulka řadí jednotlivé akce vzestupně podle data konání a v pěti sloupcích vypisuje jejich základní charakteristiky: termín konání, název, druh, místo konání a teritoriální určení akce. V případě, že je akce vícedenní (např. veletrh) je zobrazeno časové rozmezí konání akce.

Kliknutím na příslušný název akce se zobrazí detailní informace o konkrétní akci.

Vyhledávání akcí

Kalendář umožňuje vyhledávat akce dle různých kritérií ve dvou různých úrovních:

Základní vyhledávání v akcích

Formulář je uzpůsobený k vyhledávání akcí podle určitého výrazu obsaženého v jejich popisu, podle termínu konání, tematického zaměření, či libovolné kombinace těchto kritérií. Je také možné zvolit filtraci podle tematické oblasti či průmyslového oboru. Vyhledávání dle termínu bere v úvahu i vícedenní akce. Zadá-li uživatel 5. den v měsíci, vyhledávací mechanismus mu ve výsledcích nabídne i veletrh, který se koná od 3. do 8. dne měsíce.

Základní vyhledávání je standardní metodou vyhledávání akcí.

Pokročilé vyhledávání v akcích

Pokročilé vyhledávání nabízí rozšíření vyhledávacích kritérií o další prvky, které umožňují uživateli hledané akce blíže specifikovat. Jedná se o vyhledávání podle místa konání a teritoriálního či tematického zaměření akcí. Pro akci v České republice lze preferované místo konání ještě zpřesnit výběrem kraje. Uvedené prvky lze opět kombinovat, a to i s kritérii základního vyhledávání.
K formuláři pokročilého vyhledávání se dostanete kliknutím na odkaz „Pokročilé vyhledávání v akcích“ v rámci formuláře základního vyhledávání. Vrátit se zpět do základního vyhledávání můžete pomocí odkazu „Základní vyhledávání v akcích“.

Po zadání vyhovujících kritérií a stisku tlačítka „Vyhledat“, je tabulka nejbližších akcí nahrazena tabulkou s akcemi vyhledanými podle zvolených parametrů. Tabulka je vždy uvozena přehledem aplikovaných vyhledávacích kritérií.

Detailní informace o akci

Detailní informace o akci se skládá z jejího popisu a z kontaktních informací.

Popis akce obsahuje všechny dostupné důležité informace o akci. Většinou též obsahuje odkaz na internetové prezentace pořadatele akce nebo organizátora účasti na veletrhu, kde lze dohledat další, resp. často aktualizované informace.

Pod souhrnem „Kontaktních informací“ je uvedeno tlačítko se symbolem obálky, které umožňuje snadno odeslat odkaz na akci na zvolenou emailovou adresu. Pomocí tlačítka se symbolem tiskárnylze zobrazené detailní informace o akci vytisknout na tiskárně.

 

Nápověda k používání formuláře Vyhledávání v živnostech a ostatních činnostech

Jak se orientovat ve vyhledávacím formuláři Vyhledávání v živnostech a ostatních činnostech?

Pro vybrané obory a činnosti vám nabízíme zpracované návody, jak postupovat.

Ve vyhledávacím boxu na stránce Vybrat oblast podnikání  zvolte druh živnosti, nebo využijte textového vyhledávání a do políčka „hledaný výraz“ zadejte předmět činnosti, která vás zajímá. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko „vyhledat“. Obě vyhledávací kritéria lze kombinovat.