Přístupnost

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Webové stránky v souladu s pravidly přístupnosti

Stránky internetového  portálu  BusinessInfo.cz se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Přístupností je přitom míněn stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.

Stránky portálu BusinessInfo.cz jsou tedy vytvářeny s ohledem na zdravotní dispozice uživatelů (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility), jejich zkušenosti s internetem, technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka) a softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů).

Portál splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0 a Pravidel tvorby přístupného webu připravených pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Blind friendly web

Výše uvedené prohlášení se týká pouze informací prezentovaných na portále BusinessInfo.cz a nemusí se nutně týkat serverů partnerských organizací, na něž je často ze stránek portálu odkazováno.

Možnosti personalizovaného prohlížení webu

Veškeré texty na portálu BusinessInfo.cz jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby sespecifickými potřebami.

Struktura náhledu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Pokud by Vaše zařízení nepodporovalo použité CSS, nebo pokud by Vám nevyhovovala námi připravená grafická podoba stránek, máte možnost vypnout styly, či změnit velikost písma  pomocí standardních nástrojů prohlížeče.

Informace o dalších standardech

Mnohé informace na portálu BusinessInfo.cz jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Program Adobe Reader je možné stáhnout z následujících adres:

  • http://get.adobe.com/reader/otherversions/ (zde je nutné zvolit Vámi používaný operační systém a jeho verzi a v položce „Select a language“ vybrat „Czech“, čímž docílíte stažení české verze Adobe Readeru)

V některých případech je na portálu BusinessInfo.cz rovněž odkazováno na dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office (MS Office). Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT nebo PPTX. Všechny tyto formáty jsou obvykle podporovány i ostatními výrobci kancelářských programů, mezi které patří například i zdarma dostupný kancelářský balík OpenOffice, ve kterém lze se soubory z Microsoft Office pracovat.

Navigace a pomocné navigační prvky

Pro důležité navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

[alt + 0] Mapa serveru
[alt + 1] Úvodní stránka
[alt + 2] Přejít k hlavní navigaci
[alt + 3] Podrobné vyhledávání
[alt + 4] Kontakt
[alt + 5] O portálu
[alt + 6] Právní výhrada
[alt + 7] Prohlášení o přístupnosti

Kombinace kláves [alt + číslo] se používá v prostředí prohlížeče Internet Explorer a v jiných prohlížečích či na jiných platformách se může lišit (např. nutnost potvrdit klávesou Enter, kombinace kláves [shift + alt + číslo] či [shift + Esc] a až poté číslo).

Prohlížení webu je možné i pouze pomocí klávesnice, pořadí odkazů na stránce odpovídá logickému strukturování obsahu, takže jsou snadno dosažitelné klávesou [tab]. Na začátku každé stránky jsou k dispozici textové odkazy pro přímý přístup k hlavnímu menu portálu a k přihlašovacímu formuláři. Hlavní navigační prvky jsou konzistentní na všech stránkách portálu.

Formulářové prvky mají jednoznačný popis, který je k němu logicky a strukturálně přiřazen. Ve formulářových polích jsou pro lepší přístupnost předvyplněná textová pole.

Kontakt na technického správce webu

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Webmaster BusinessInfo.cz (e-mail webmaster@businessinfo.cz) – tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se portálu.

Šéfeditor BusinessInfo.cz (e-mail redakce@businessinfo.cz) – tato adresa slouží pouze pro řešení obsahových, nikoli technických záležitostí týkající se portálu.

zpět na začátek