Služby klientského centra

Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export

Klientské centrum kromě exportních konzultací nabízí celou řadu služeb, jako je například Příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť (JZS). Na tyto služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí anebo agentury CzechTrade.

Základní služby a poradenství

  • Vstupní exportní konzultace. Příprava na obchodní jednání v dané zemi.
  • Informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí.

Bezplatné služby Jednotné zahraniční sítě

  • Asistence při jednání se zahraničními institucemi a státními podniky.
  • Podpora u veřejných zakázek a využívání fondů EU.

Placené služby Jednotné zahraniční sítě

  • Detailní cílený průzkum trhu. Zjištění bonity obchodních partnerů.
  • Organizace obchodních jednání. Ověření zájmu o výrobek/službu u potenciálního partnera. Dlouhodobá asistence.

Rozvojová spolupráce

  • Podpora při zapojení do projektů české a mezinárodní rozvojové spolupráce.

Obchodní politika a vnitřní trh EU

  • Podpora realizace projektů a odstraňování překážek na trhu.
  • Řešení problémů na vnitřním trhu EU.