Manuál exportéra

Rubrika se věnuje průřezově různým rozhodovacím a procesním fázím exportních případů. Poskytuje například informace o tom, jak vybírat vhodný trh k podnikání v zahraničí, jak na tento trh pronikat, jaké volit dodací a platební podmínky či jaké výhody a nevýhody nesou jednotlivé formy přepravy zboží.

 • Platební podmínky

  Platební podmínky mají značný vliv na výsledky obchodních operací. Předurčují kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena a jsou proto také jedním z východisek pro její kalkulaci.

 • Cla a celní řízení

  Vymezení významu a základních funkcí cla - ochrana domácí produkce a regulace komoditní a teritoriální struktury dovozu. Informace o celním řízení, sazebníku či celní hodnotě.

 • Závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

  Náležitosti závazkových vztahů, osobního statutu, vzniku a zániku závazků. Dále jsou uvedeny věcně-právní účinky a možné způsoby řešení sporů z kupní smlouvy.

 • Dodací podmínka (parita)

  Informace o dodací podmínce (paritě) kupní smlouvy v mezinárodním obchodu. Shrnutí obchodních pravidel Incoterms, pomocí nichž se lze vyhnout nejistotě odlišných výkladů ve světě.

 • Logistika v mezinárodním obchodu

  Význam logistiky v mezinárodním obchodu, smluvní zajištění přepravních operací. Jednotlivé druhy mezinárodní přepravy a informace o povinnostech ohledně skladování a kontrol.

 • Formy vstupu firem na cizí trhy

  Volba formy vstupu společnosti na zahraniční trhy je klíčovým rozhodnutím. Konečný výběr strategie ovlivňuje celá řada faktorů, které jsou detailně analyzovány v dokumentu.