Internet pomáhá exportovat (2012)

Rubrika přináší jednotlivé lekce týdenního online kurzu pro exportéry s názvem „Zaměstnejte internet“. Pět lekcí bylo postupně publikováno vždy ve všední den od 26. do 30. března 2012. Kurz pořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) ve spolupráci s českou pobočkou firmy Google, agenturou CzechTrade a Českou exportní bankou. Prezentačním místem lekcí je oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Pětidílný seriál lekcí ve formátu krok za krokem nabízí exportérům základní přehled praktických online služeb, nástrojů a zdrojů informací, které mají zdarma k dispozici a které jim mohou ušetřit hodně času, energie i finančních prostředků. Mj. se dozvědí jak na průzkum trhu, kde získat statistiky i informace o teritoriích a konkrétních příležitostech na zahraničních trzích. Obdrží tipy, jak být dohledatelný na internetu a tipy na řadu chytrých elektronických pomocníků například pro překlad nebo zorientování se v cizí zemi.