Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Spojené arabské emiráty

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Spojené arabské emiráty HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Spojené arabské emiráty HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Spojené arabské emiráty HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Spojené arabské emiráty HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Spojené arabské emiráty HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Chemický průmysl Spojené arabské emiráty HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové, dusičné
Spojené arabské emiráty HS 3402 - Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo
Spojené arabské emiráty HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
Spojené arabské emiráty HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Spojené arabské emiráty HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
Spojené arabské emiráty HS 7612 - Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu < 300 l
Spojené arabské emiráty HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Elektrotechnika Spojené arabské emiráty HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Spojené arabské emiráty HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Spojené arabské emiráty HS 8540 - Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou
Spojené arabské emiráty HS 8542 - Elektronické integrované obvody
Energetický průmysl Spojené arabské emiráty HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Spojené arabské emiráty HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Spojené arabské emiráty HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Spojené arabské emiráty HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.