Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Afghánistán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Afghánistán HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Afghánistán HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Afghánistán HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Afghánistán HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Dopravní průmysl a infrastruktura Afghánistán HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Afghánistán HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Afghánistán HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Afghánistán HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Důlní, těžební a ropný průmysl Afghánistán HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Afghánistán HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Afghánistán HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Afghánistán HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Afghánistán HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Afghánistán HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Energetický průmysl Afghánistán CPA 42.91 - Vodní díla a jejich výstavba
Afghánistán HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Afghánistán HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Afghánistán HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Afghánistán HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Afghánistán HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.