Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Albánie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Albánie HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné
Albánie HS 2850 - Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
Albánie HS 2921 - Sloučeniny s aminovou funkcí
Albánie HS 3210 - Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty
Albánie HS 3407 - Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap.
Dopravní průmysl a infrastruktura Albánie HS 8476 - Automaty prodejní a na rozměňování mincí
Albánie HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Albánie HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení
Elektrotechnika Albánie HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Albánie HS 8519 - Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku
Albánie HS 8523 - Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.
Albánie HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Albánie HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Albánie HS 8533 - Elektrické rezistory, jiné než topné rezistory
Albánie HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Albánie HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Energetický průmysl Albánie HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Albánie HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Albánie HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Albánie HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.