Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Arménie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Elektrotechnika Arménie HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Arménie HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Arménie HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Arménie HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Arménie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Arménie HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Arménie HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Arménie HS 8509 - Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, ne vysavače
Arménie HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Arménie HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Arménie HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Arménie HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení
Chemický průmysl Arménie HS 3305 - Přípravky na vlasy
Arménie HS 3306 - Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, aj.
Sklářský a keramický průmysl Arménie HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Strojírenský průmysl Arménie HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Arménie HS 7318 - Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli
Arménie HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Zpracovatelský průmysl Arménie HS 4823 - Výrobky z buničiny, papíru, lepenky, buničité vaty

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.