Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Argentina

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Argentina HS 4010 - Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
Argentina HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Energetický průmysl Argentina HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Argentina HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
Argentina HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Argentina HS 8406 - Parní turbíny
Argentina HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Argentina HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Obranný průmysl Argentina HS 8710 - Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová
Argentina HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Argentina HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Strojírenský průmysl Argentina HS 3206 - Ost. barviva, anorganické výrobky používané jako luminofory
Argentina HS 8419 - Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
Argentina HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Argentina HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Argentina HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
Argentina HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Argentina HS 8479 - Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené
Železniční a kolejová doprava Argentina HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Argentina HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.