Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Rakousko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Rakousko HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Elektrotechnika Rakousko HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Rakousko HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Rakousko HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Rakousko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Rakousko HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Rakousko HS 8508 - Elektromechanické nářadí s e-motorem
Rakousko HS 8509 - Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, ne vysavače
Rakousko HS 8510 - Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem
Rakousko HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Rakousko HS 8516 - Elektrické a ponorné ohřívače vody; přístroje pro vytápění a ost. přístroje v domácnosti
Rakousko HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Rakousko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Rakousko HS 8531 - El. akustické nebo vizuální signalizační přístroje, poplašná zařízení
Rakousko HS 8534 - Tištěné obvody
Rakousko HS 8540 - Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou
Rakousko HS 8543 - Stroje přístroje elektr. s funkcí individuální
Rakousko HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
Rakousko HS 8548 - Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a el. akumulátorů ap. jinde neuvedené
Rakousko HS 9405 - Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.