Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Austrálie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Austrálie HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Austrálie HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Austrálie HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Dopravní průmysl a infrastruktura Austrálie HS 8901 - Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
Důlní, těžební a ropný průmysl Austrálie HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Austrálie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Austrálie HS 8419 - Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
Austrálie HS 8425 - Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky
Austrálie HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Austrálie HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Austrálie HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Austrálie HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Austrálie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Austrálie HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Austrálie HS 9027 - Přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory,na měření, kontrolu viskozity, roztažnosti aj.
Elektrotechnika Austrálie HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Austrálie HS 8418 - Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení,čerpadla tepelná
Energetický průmysl Austrálie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Austrálie HS 8406 - Parní turbíny
Austrálie HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.