Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Ázerbájdžán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Ázerbájdžán HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Ázerbájdžán HS 8479 - Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené
Ázerbájdžán HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Ázerbájdžán HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Důlní, těžební a ropný průmysl Ázerbájdžán HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Ázerbájdžán HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
Ázerbájdžán HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Elektrotechnika Ázerbájdžán HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Ázerbájdžán HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Ázerbájdžán HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Ázerbájdžán HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Ázerbájdžán HS 9405 - Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů
Energetický průmysl Ázerbájdžán HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Ázerbájdžán HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Ázerbájdžán HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Ázerbájdžán HS 9026 - Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku aj. přístroje
Chemický průmysl Ázerbájdžán HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Kovozpracovatelský průmysl Ázerbájdžán HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Ázerbájdžán HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Ázerbájdžán HS 7318 - Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.