Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Bosna a Hercegovina

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Bosna a Hercegovina HS 3602 - Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože
Bosna a Hercegovina HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
Bosna a Hercegovina HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Bosna a Hercegovina HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Bosna a Hercegovina HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Bosna a Hercegovina HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Energetický průmysl Bosna a Hercegovina HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Bosna a Hercegovina HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Bosna a Hercegovina HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Bosna a Hercegovina HS 8406 - Parní turbíny
Bosna a Hercegovina HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Bosna a Hercegovina HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Bosna a Hercegovina HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Bosna a Hercegovina HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Bosna a Hercegovina HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Bosna a Hercegovina HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Nábytkářský průmysl Bosna a Hercegovina HS 8208 - Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení
Bosna a Hercegovina HS 8302 - Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
Bosna a Hercegovina HS 8465 - Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.
Vodohospodářský a odpadní průmysl Bosna a Hercegovina HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.