Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Bangladéš

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Bangladéš HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Elektrotechnika Bangladéš HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Energetický průmysl Bangladéš HS 8401 - Jaderné reaktory; neozářené palivové články pro jaderné reaktory
Bangladéš HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Bangladéš HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Bangladéš HS 8406 - Parní turbíny
Bangladéš HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Obranný průmysl Bangladéš HS 8710 - Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová
Bangladéš HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Bangladéš HS 9304 - Ost. zbraně, ne zbraně sečné bodné
Bangladéš HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Strojírenský průmysl Bangladéš HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Bangladéš HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Bangladéš HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Bangladéš HS 8447 - Stroje stavy pletací stroje na výrobu tylu ap
Bangladéš HS 8448 - Zařízení přídavná stavů strojů na spřádání ap
Bangladéš HS 8451 - Stroje na praní žehlení barvení apod. látek příze
Bangladéš HS 8452 - Stroje šicí, nábytek, kryty, jehly aj. k strojům
Zemědělský a potravinářský průmysl Bangladéš HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené
Bangladéš HS 0404 - Syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též slazené

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.