Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Belgie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Belgie HS 8901 - Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
Energetický průmysl Belgie HS 8467 - Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
Belgie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Belgie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Belgie HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Belgie HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Chemický průmysl Belgie HS 2607 - Olovnaté rudy a koncentráty
Belgie HS 2850 - Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
Belgie HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
Belgie HS 4705 - Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu
Kovozpracovatelský průmysl Belgie HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli
Belgie HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
Belgie HS 8007 - Výrobky ost. z cínu
Belgie HS 8101 - Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
Strojírenský průmysl Belgie HS 8452 - Stroje šicí, nábytek, kryty, jehly aj. k strojům
Belgie HS 8457 - Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce aj. obráběcí stroje, pro obrábění kovů
Belgie HS 8476 - Automaty prodejní a na rozměňování mincí
Textilní a obuvnický průmysl Belgie HS 5810 - Výšivky v metráži pásech nebo jako motivy
Belgie HS 6502 - Šišáky formy kloboukové, splétané, nezformované
Zábava a volný čas Belgie HS 9004 - Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.