Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Bulharsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Bulharsko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Bulharsko HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Bulharsko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Bulharsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Bulharsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
ICT Bulharsko HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Bulharsko HS 8473 - Části, součásti a příslušenství strojů psacích, počítacích
Bulharsko HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Bulharsko HS 8523 - Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.
Bulharsko HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Obranný průmysl Bulharsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Bulharsko HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodičevláken
Stavební průmysl Bulharsko HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Bulharsko HS 3926 - ost. výrobky z plastů a výrobky z ost.ch materiálů čísel 3901 až 3914
Bulharsko HS 4410 - Třískové desky ap. desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů
Bulharsko HS 6910 - Keramické výlevky, koupací vany,umyvadla, bidety ap. zařízení
Bulharsko HS 7211 - Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce < 600 mm, neplátované
Bulharsko HS 7605 - Dráty hliníkové
Bulharsko HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Textilní a obuvnický průmysl Bulharsko HS 5105 - Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.